Historici.nl

Gepubliceerd op 02-02-2016

5 februari 2016: Symposium De waarde van de sociaaldemocratie

Precies zeventig jaar geleden werd de Partij van de Arbeid opgericht en dat is een goede aanleiding tot bezinning en bespiegeling. Is de partij die een doorbraak in de Nederlandse politiek moest forceren een succes geworden? 15.00-17.00 uur, Academiegebouw UL. Meer informatie.

Geen gevonden


Alle artikelen van Redactie Geschiedenis & Beleid
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.