Historici.nl

Gepubliceerd op 24-05-2016

Burgerparticipatie als vervanger partijpolitiek

Veel politieke (midden)partijen zitten in zwaar weer. De ledenaantallen zijn flink geslonken, partijkassen raken steeds leger en het aantal zetels blijft maar afnemen. Historicus Geerten Waling vraagt zich in de Volkskrant af of de ouderwetse partijpolitiek in het huidige democratisch bestel niet zijn beste tijd heeft gehad: is het niet tijd dat de burger zelf in beweging komt?

In zijn opiniestuk blikt Waling terug naar de negentiende eeuw en voornamelijk naar 1848, het jaar van de Nederlandse Grondwetsherziening. In dezelfde periode werden in onder andere Frankrijk en in de Duitse en Italiaanse cultuurgebieden vrijheid van vereniging, vergadering en drukpers afgedwongen waardoor er een groot politiek debat losbarstte. Miljoenen burgers kwamen in beweging om zelf politiek te bedrijven. Binnen een jaar werd deze burgerparticipatie echter bijna overal in Europa in de kiem gesmoord, maar volgens Waling kunnen we nog veel lessen uit deze periode trekken.

In de Nederlandse Grondwet worden partijen niet genoemd en volgens Waling mogen we daar blij om zijn. Want volgens de historicus moeten we naar alternatieven kijken die beter bij de huidige tijd aansluiten.

Lees het artikel hier.

Geen gevonden


Alle artikelen van Redactie Geschiedenis & Beleid
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.