Historici.nl

Gepubliceerd op 14-06-2016

‘Burgers moeten weer inspraak krijgen’

Steeds meer burgers neigen naar het populisme omdat ze zich in de steek gelaten voelen door de overheid. Dit schrijft Adriejan van Veen, als docent politieke geschiedenis verbonden aan universiteit Leiden en Utrecht, in De Volkskrant. Volgens hem bestaat de burgerlijke teleurstelling vooral omdat de staat in een snel tempo decentraliseert en zich steeds meer lijkt te richten op marktefficiëntie. Oftewel: burgers verliezen aan inspraak.

Om dit probleem op te lossen zullen de gevestigde partijen in de Nederlandse politiek gehoor moeten geven aan de zorgen van burgers, betoogt Van Veen. De inspraak van burgers moet volgens hem worden hersteld op zowel lokaal als nationaal niveau. Om dit te realiseren komt hij met de volgende voorstellen:

  • “Voer een districtenstelsel in. Volksvertegenwoordigers moeten dan op eigen kracht gekozen worden, wat betekent dat ze een betere band hebben met hun lokale district dan naar boven geklommen partijtijgers.
  • Verlaag de opkomstdrempels bij lokale en nationale referenda, zoals ook de Kiesraad aanbeveelt. Dit zal de inzet van voor- én tegenstanders van initiatieven vergroten en stimuleert het democratisch debat.
  • Benoemingen in het openbaar bestuur moeten weer openstaan voor mensen buiten de drie voormalige grote partijen.
  • Waar publieke taken gedecentraliseerd worden, is het ook logisch de belastingbevoegdheden van gemeenteraden te vergroten én de bevolking meer inspraak te geven in de vormgeving van sociale voorzieningen zoals zorg.”

Lees het gehele artikel van Van Veen op de website van de Volkskrant.

Geen gevonden


Alle artikelen van Redactie Geschiedenis & Beleid
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.