Historici.nl

Gepubliceerd op 20-06-2016

‘Ga de dialoog aan met Rusland’

Het Westen moet de Russische politieke belangen respecteren en eens ophouden met het constant uiten van verwijten jegens het Kremlin. Volgens Laurien Crump, verbonden als universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, kunnen we de Russische angst voor omcirkeling door de NAVO niet zomaar weghonen.   

Met de uitbreiding van de NAVO richting Oost-Europa en het stationeren van extra troepen in Polen en de Baltische staten vormt de NAVO een vuist richting Rusland. Hoeven vraagt zich in het NRC af of dit wel een verstandige stap is.

Wellicht zorgt de westerse opmars richting het oosten ervoor dat Rusland de soevereiniteit van andere staten in de regio accepteert, maar op lange termijn zouden Russische angsten en frustraties juist het tegenovergestelde effect kunnen hebben. Hoeven schrijft dat Rusland al twintig jaar moet aanzien hoe de NAVO de voormalige lidstaten van het Warschaupact opslokt. Rusland heeft daarmee de Koude Oorlog definitief verloren. Hoeven claimt echter dat de geschiedenis ons leert dat het vernederen van een verslagen vijand juist averechts werkt en dat de NAVO daarom de dialoog moet zoeken met Rusland en meer rekening moet houden met Russische belangen.

Lees hier het artikel over de ontwikkeling van de NAVO terug dat recent op Historici.nl verscheen.

Geen gevonden


Alle artikelen van Redactie Geschiedenis & Beleid
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.