Historici.nl

Gepubliceerd op 01-07-2016

Musea moeten verleden eerlijker weergeven

Het Nederlands verleden mag in musea wel wat eerlijker worden weergegeven, schrijft journalist en kunsthistoricus Wieteke van Zeil in de Volkskrant. Musea tonen voornamelijk de glorieuze kanten van de vaderlandse geschiedenis, terwijl de zwarte bladzijden vaak achterwege blijven.

Volgens Van Zeil hebben musea de neiging geschiedenis te esthetiseren, waardoor verhalen van succesvolle landgenoten de boventoon voeren. Terwijl de behoefte om een zo breed en compleet mogelijke geschiedenis steeds groter wordt. Als voorbeeld noemt de kunsthistoricus de Hollandse koopmansgeest, die naast de bekende verhalen over het vergaren van grote rijkdommen vele niet-Europeanen het leven kostte. Al horen we dat laatste vaak slechts tussen neus en lippen door.

Juist door de schaduwzijde van ons verleden te tonen zouden musea kunnen bijdragen aan het maatschappelijk debat. Ook zullen musea in moeten spelen op de manier waarop ‘anderen dan de witte Hollanders’ naar de vaderlandse schatten uit het verleden kijken. Daarom pleit ze voor een nieuwe inclusieve blik op de geschiedenis. Iets dat volgens haar moed, zelfbewustzijn en weloverwogen teksten vergt.

Lees hier het artikel (alleen voor Volkskrant +)

Geen gevonden


Alle artikelen van Redactie Geschiedenis & Beleid
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.