Historici.nl

Gepubliceerd op 19-04-2016

Voorbij de 2 minuten stilte. Herdenken van de Tweede Wereldoorlog in 2016

Hoe verder de Tweede Wereldoorlog achter ons ligt, hoe intensiever deze lijkt te worden beleefd. Dat blijkt uit nieuwe manieren van herdenken en herbeleven, overal in Europa. Maar waar ligt de grens dussen herdenken en vermaak? En wat zeggen deze uitingen over de betekenis van ‘de’ oorlog anno 2016?

Een programma met fotograaf Roger Cremers, schrijver Daan Heerma van Voss en historicus Kees Ribbens, onder leiding van Frank van Vree. Veteranen stuiten bij herdenkingen op ‘re-enactors’ die veldslagen naspelen, amateurarcheologen doen opgravingen, particulieren richten nieuwe (digitale) monumenten op. Door nieuwe vormen van beleven van ‘de’ oorlog vervaagt de grens tussen herdenken en vermaak. De nieuwe en uiteenlopende vormen spelen zich af op diverse plekken in Europa, worden gedragen door burgers, individueel of georganiseerd, vinden plaats buiten bestaande herdenkingen om, en zijn nog nauwelijks gedocumenteerd of besproken. Alle uitingen, ongemakkelijk of niet, onderstrepen de betekenis die de Tweede Wereldoorlog tot op de dag vandaag heeft in heel Europa. Op dinsdag 3 mei spreken vertellen en discussiëren fotograaf Roger Cremers, schrijver Daan Heerma van Voss en historicus Kees Ribbens over de hedendaagse manieren van herdenken. Onder leiding van Frank van Vree.

Meer informatie

Geen gevonden


Alle artikelen van Redactie Geschiedenis & Beleid
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.