Historici.nl

Gepubliceerd op 26-10-2016

Geef je mening over Beroepsethiek voor historici (enquête)

Wat zijn de kernwaarden van ons vak? Vul in vijf minuten deze enquête in!

Vrijdag 4 november is het zover: het Jaarcongres voor Historici 2016 in het Rijksmuseum!

Het programma bestaat uit een spannende mix van voor het vak belangrijke thema’s, in combinatie met de uitreiking van de Low Countries History Award en de lancering van nieuwe initiatieven zoals Jong KNHG en de Historicidagen 2017. De leden kunnen vooraf de stukken en de Jaarrekening 2015 inzien voor de tweede middagsessie waarin het bestuur een update geeft, de kascommissie haar rapport toelicht en de leden vragen kunnen stellen.

Integer, betrouwbaar, onafhankelijk en verantwoordelijk: dat moeten we als historici (kunnen) zijn. Hoe zorgen we daarvoor? Het KNHG wil de kritische reflectie op onze normen en waarden versterken. Op 4 oktober is het position paper van de Werkgroep Beroepsethiek verschenen. We roepen alle vakgenoten op om daarover op 4 november samen in dialoog te gaan. Vijf collega’s pitchen over dilemma’s uit hun beroepspraktijk. Martine Gosselink en Tim Riswick zijn gespreksleiders en gebruiken stemsoftware voor directe feedback vanuit het publiek.

Als input voor deze sessie is een korte enquête opgesteld waarmee de leden en andere collega historici hun mening kunnen geven. Invullen kost een paar minuten: doe het nu meteen, zodat wij binnen de gestelde reactietijd (dinsdag 1-11) de uitkomsten kunnen verwerken voor het debat op 4 november.

Zeer hartelijk dank en tot bij het Jaarcongres voor Historici!

Meld je aan als nieuw KNHG-lid en kom GRATIS naar het Jaarcongres voor Historici.

Ben je al lid? Dan geldt de speciale ledenkorting: €35 in plaats van €70; voor studenten en promovendi: €20 in plaats van €30.
Aanmelden via het aanmeldformulier of info@knhg.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.