Historici.nl

Gepubliceerd op 15-10-2012

Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725 – Promotie Pit Dehing

Op vrijdag 19 oktober 2012 promoveert Pit Dehing aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725’ (Hilversum, Verloren 2012). Eerste promotor: Leo Noordegraaf, tweede promotor: Henk van Nierop, co-promotor: Marjolein ‘t Hart.

Tijd en plaats: 13.00 uur, Oude Lutherse Kerk (Aula UvA), Singel 411 (hoek Spui).

De Amsterdamse Wisselbank gold in de zeventiende en achttiende eeuw als sieraad, melkkoe en mysterie van de stad. Het zou de machtigste financiële instelling in Europa zijn geweest. Ook de moderne historiografie ziet de bank als een van de succesfactoren voor de economische ontwikkeling van Amsterdam. In zijn studie over de monetaire politiek van het stadsbestuur in Amsterdam, de bedrijfsvoering van de Wisselbank en het effect van beide op de Europese valutamarkten laat Pit Dehing zien welke rol de Wisselbank nu precies speelde. De opzet van de bank was ijzersterk en haar geldpolitiek erg geraffineerd met als resultaat een gesmeerd lopend betalingsverkeer, kapitaalmobiliteit én stabiele wisselkoersen. De monetaire politiek bracht monetaire stabiliteit, leverde aanzienlijke winsten op en plaatste Amsterdam bovenin de top van de vroegmoderne financiële centra. Dat laatste blijkt uit een voor dit onderzoek nieuw ontwikkelde monetair-financiële centraliteitsindex.
 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.