Historici.nl

Gepubliceerd op 23-09-2021

Geldersch Landschap & Kasteelen: Teamleider Musea en Collecties

Ruim 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). De organisatie wil de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. Er werken 140 gedreven vakmensen en 950 vrijwilligers, verspreid over de hele provincie Gelderland. Het centrale kantoor is gevestigd in het mooie Huis Zypendaal te Arnhem.

Binnen GLK is de afdeling Landschap & Kasteelen verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het beheer van de terreinen, het collectie- en museaal beheer en de exploitatie van de opengestelde kastelen. De afdeling bestaat uit drie teams: één team is verantwoordelijk voor de opengestelde kastelen, één team heeft een adviserende en beleidsmatige taak op het gebied van landschap en het derde team is adviserend en beleidsmatig verantwoordelijk op het gebied van musea en collectie.

Vanwege pensionering van één van onze collega’s zijn we voor deze laatstgenoemde op zoek naar een

Teamleider Musea en Collecties

32-36 uur per week

Wat ga je doen?

 • Teamleiderschap: Je coördineert en geeft sturing aan de processen en werkzaamheden binnen het team musea en collecties. Dit team bestaat uit twee conservatoren, een collectiebeheerder en (wisselend) enkele projectmedewerkers en stagairs. Je leidt het werkoverleg, zorgt voor afstemming, je voert functioneringsgesprekken en zorgt voor optimale werkcondities voor je medewerkers;
 • Relatiebeheer en representatie: Je vertegenwoordigt GLK in uiteenlopende externe (overleg)organen en commissies. Je onderhoudt contacten en behartigt onze belangen;
 • Kwaliteitsmanagement: Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vakmatige inhoudelijke (kwaliteits)beleid en de kwaliteitsborging van het museale en collectiebeheer;
 • Je bent op je eigen vakgebied sparringpartner voor directie, management en collega’s en organiseert vakinhoudelijk overleg op het gebied van kunst- en cultuurhistorie. Tevens zorg je ervoor dat de noodzakelijke kennis binnen onze organisatie actueel blijft;
 • Je levert bijdragen aan o.a. begrotingen, werkplannen, jaarverslagen en kwartaalrapportages;
 • Je draagt bij aan het behouden en verwerven van draagvlak in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving en ten aanzien van donateurs en vrijwilligers;
 • Je bent verantwoordelijk voor het verwerven van inkomsten bij particuliere stichtingen en vermogensfondsen: het accountmanagement en de administratieve afhandeling (aanvraag, rapportages en verantwoording) onder regie van / in nauwe afstemming met Hoofd Marketing Communicatie & Fondsenwerving;
 • Je draagt bij aan de verwerving van middelen uit subsidies, sponsorbijdragen, schenkingen en legaten.

Je hebt:

 • Meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie in de museale en of erfgoedwereld;
 • Minimaal een relevante opleiding en HBO werk- en denkniveau;
 • Specialistische kennis van de beleids- en werkvelden;
 • Specialistische kennis van fondsen, subsidiemogelijkheden en –voorwaarden;
 • Aantoonbare ervaring in fondsenwerving (één-op-één);
 • Relevante netwerken en je bent een netwerker pur sang;
 • Flair en je sociale vaardigheden zijn uitstekend;
 • Een praktische, teamgerichte houding.

Wat bieden wij?
Een baan bij ons betekent werken met inzet en enthousiasme binnen een hecht team, dat met grote betrokkenheid onze doelstellingen realiseert en uitdraagt. Het bruto maandsalaris bedraagt afhankelijk van kennis en ervaring maximaal € 5.492,- op basis van een 36-urige werkweek.

Interesse?
Sluiten jouw belangstelling en capaciteiten goed aan op deze functie?
Stuur dan je heldere motivatie en CV vóór 4 oktober 2021 per e-mail naar personeel@glk.nl. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer Theo Meeuwissen, hoofd Landschap en Kastelen, op telefoonnummer: 06-13393633. De gesprekken zijn gepland in de week van 18 oktober.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.