Historici.nl

Gepubliceerd op 18-09-2019

Gemeente Alphen aan den Rijn Beleidsmedewerker Erfgoed

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

‘Zonder verleden geen heden, zonder verleden geen toekomst’. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een rijke historie vanaf de Romeinse tijd. In deze functie draait het om de ontwikkeling en het behoud van het erfgoed binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gemeente Alphen aan den Rijn zoekt een

Beleidsmedewerker Erfgoed

32 tot 36 uur per week

Wat ga je doen?
•Je geeft inhoud aan het door ontwikkelen van het beleidsveld erfgoed en hebt daarbij oog voor de afstemming met flankerende beleidsterreinen.
•Je adviseert het bestuur en je collega’s en speelt daarbij in op actualiteiten binnen het vakgebied.
•Je bent secretaris van de Erfgoedcommissie. In die rol ondersteun je de commissie zowel op inhoud als procesmatig (verslaglegging). De Erfgoedcommissie is een onafhankelijk extern adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan het college van B&W.
•Je initieert (publieks)projecten op gebied van beleving en behoud van erfgoed of faciliteert projecten van organisaties uit het beleidsveld.
•Je zorgt voor het verlenen van subsidies uit het gemeentelijke Erfgoedfonds.
•Je onderhoudt een breed netwerk in het gemeentelijke erfgoedveld en faciliteert de lokale erfgoedgemeenschappen en -overleggen waar nodig.
•Je bent op het gebied van erfgoed het eerste aanspreekpunt voor zowel interne als externe personen.

Op dit moment speelt een aantal onderwerpen waarmee je direct aan de slag gaat
•Planologische bescherming van de waardevolle elementen van de cultuurhistorische waardenkaart (je vervult een inhoudelijke adviesrol, planologische ervaring is niet vereist).
•Voordracht Romeinse Limes als UNESCO Werelderfgoed (gezamenlijk met rijk, provincies en andere gemeenten).
•Het op de kaart zetten van lokaal immaterieel erfgoed (onder meer opname in het gemeentelijk erfgoedregister).
•De ontwikkeling van een visie op religieus erfgoed (in nauwe samenwerking met andere beleidsterreinen).

Wie ben je?
•Je hebt een relevante erfgoed-inhoudelijke opleiding op tenminste hbo-niveau succesvol afgerond.
•Ervaring in een beleidsfunctie, bij voorkeur in een overheidsorganisatie.
•Aantoonbare kennis van erfgoedbeleid en de actuele beleidsvraagstukken op dit vakgebied.
•Je bent een talent op het gebied van netwerken en relatiebeheer.
•Je politiek-bestuurlijke antenne is goed ontwikkeld.
•Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je bent in staat om het belang van erfgoed goed over het voetlicht te brengen in adviezen en integrale belangenafwegingen.
•Daarnaast ben je stevig en tegelijkertijd flexibel genoeg om overeind te blijven in lastige discussies.
•Bovendien verwachten we dat je je herkent in de identiteit van onze organisatie die we hierboven omschrijven en onze kerncompetenties klantgericht, samenwerkingsgericht, resultaatgericht en veranderbereid.

Meer weten?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marieke Vleggeert, teamleider Ruimte, bereikbaar op telefoonnummer 06 500 009 20.

Interesse?
Voel jij je aangesproken? Dan zien we je korte motivatie en cv graag tegemoet. Wij vragen je om in je motivatie aan te geven over welke competenties jij beschikt en hoe die een verschil gaan maken binnen onze organisatie.

Solliciteer!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.