Historici.nl

Gepubliceerd op 25-04-2022

Gemeente Amsterdam: Kwartiermaker Museaal voor het Nationaal Slavernijmuseum

24 uur per week

In het kort 
De gemeente Amsterdam werkt samen met het Rijk aan een de realisatie van een nationaal slavernijmuseum. Met een nationaal slavernijmuseum willen gemeente en Rijk het historisch bewustzijn en de kennis over dit deel van onze geschiedenis bij een breed publiek, nationaal en internationaal, vergroten, en de koppeling leggen met het heden. Uitgangspunt is een nationale voorziening die een aanvulling vormt op en in verbinding staat met de bestaande culturele instellingen en kennisinstellingen die zich met het slavernijverleden bezighouden.

We zoeken drie kwartiermakers die samen werken aan de totstandkoming van het nationaal slavernijmuseum. Naast een museale kwartiermaker zoeken we een maatschappelijke kwartiermaker die zowel beschikt over een breed maatschappelijk netwerk als kennis en deskundigheid over het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking ervan. Daarnaast wordt er binnen de gemeente Amsterdam een fysiek kwartiermaker geworven die zorg draagt voor de realisatie van het gebouw.

Samen werken jullie aan drie opdrachten: het opstellen van een museaal ondernemingsplan met daarin een exploitatieplan en een ontwerp van de organisatie, een tijdelijke programmering en het organiseren van bijeenkomsten met betrokkenen voor draagvlak van de koers van het museum en het toekomstige gebouw. In het ondernemingsplan wordt concreet uitgewerkt hoe het museum en bijbehorend kenniscentrum eruit moeten gaan zien, organisatorisch en inhoudelijk. Deze uitwerking zal de onderlegger vormen van een definitief besluit over het museum door gemeente en Rijk.

Meer informatie is te vinden op: www.amsterdam.nl/nationaalslavernijmuseum.

De functie 
De museale kwartiermaker is een ervaren professional uit de kunst & cultuur met een visie op het tot stand brengen van een museum en tentoonstellingen. We zoeken iemand die verbindingen legt tussen verschillende groepen en museale, culturele en kennisinstellingen en een groot netwerk heeft om uit te putten. De museale kwartiermaker is een persoon die in een kort tijdsbestek en in nauwe samenwerking met de andere kwartiermakers een museaal ondernemingsplan opstelt met daarin ook een meerjarenexploitatie en een ontwerp van de organisatie. Dit doe je in nauwe samenwerking met de maatschappelijke en fysieke kwartiermakers.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je stelt een plan op voor het kenniscentrum van het museum.
 • Je maakt een visie op collectievorming en beheer van de collectie.
 • Je werkt, samen met de fysieke kwartiermaker aan de totstandkoming van het definitieve programma van eisen van het museum.
 • Je draagt bij aan de benodigde participatie rondom de mogelijke locatie van het museum, in afstemming met de fysieke kwartiermaker die eindverantwoordelijk is voor het gebouw.
 • Je ontwikkelt en stuurt aan op een tijdelijke programmering op voor het museum relevante locaties.
 • Je zorgt voor additionele investeringen/financiering voor de programmering en voor het ontwikkelen van het museum.
 • Je legt verbindingen met musea en culturele instellingen in het Koninkrijk en daarbuiten (netwerkmuseum) en verkent mogelijke samenwerkingen.

Daar komt bij dat

 • Je werkt vanuit Amsterdam aan een project van nationaal belang. Dit betekent dat je ook in contact staat met het Ministerie van OCW.
 • Je werkt met veel verschillende groepen en mensen samen.
 • Je vormt een duo met de maatschappelijke kwartiermaker. Jullie versterkten elkaar, vullen elkaar aan en zorgen samen voor een gedragen plan.

Hier ga je aan de slag 
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Onderwijs, Jeugd en Zorg heeft taken op het gebied van jeugd en zorg, zoals de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de jeugdpsychiatrie en de zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook hebben zij verschillende taken die voortkomen uit bestuurlijke ambities zoals diversiteit, mensenrechten en het tegengaan van misstanden in de prostitutie. Zij zetten zich samen met onze partners in om de keten van zorg voor jeugd, volwassenen en kwetsbare huishoudens te versterken. Ook de verbetering van het onderwijs en het tegengaan van schooluitval valt binnen hun werkscope.

Dit breng je mee
Onze collega’s verschillen in functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie van Kwartiermaker Museaal zien wij graag dat jij:

 • Kennis en ervaring hebt met kunst en cultuur in het algemeen, van musea in het bijzonder en daarbinnen relevant historisch erfgoed.
 • Kennis en ervaring hebt met de Nederlandse slavernijgeschiedenis in museale context.
 • Kennis van en ervaring hebt met bedrijfsprocessen, organisatievraagstukken en het beoordelen van financiële ramingen in relatie tot het inhoudelijk programma van eisen.
 • Inzicht hebt in welke wetenschappelijke kennis noodzakelijk is om het kenniscentrum waar het museum op stoelt, te kunnen ontwikkelen.
 • Een landelijk museaal/cultureel netwerk hebt en in het bijzonder een netwerk voor relevante koloniaal/slavernij gerelateerde musea.

Ook zien wij graag dat jij voldoet aan de volgende competenties:

 • Je bent kritisch en onafhankelijk in denken en doen.
 • Je kunt omgaan met complexe, tegengestelde belangen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het aantrekken van verschillende doelgroepen.
 • Je bent sterk sociaal in je communicatie.

Dit bieden wij jou 
Als Kwartiermaker Museaal kom je ons circa 24 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris tussen € 5.671,- en € 7.977,- (schaal 15) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden, indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je nog geen vast contract hebt.
 • Het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt en daarbij wordt je uitgeleend middels een overeenkomst tijdelijke inzet.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregeling Gemeente Amsterdam (PGA).

Heb je nog vragen? 
Voor vragen over de functie, het opvragen van de opdracht en/of de sollicitatieprocedure kun je Max van Engen benaderen, Ambtelijk opdrachtgever realisatie cultuurgebouwen, via e-mailadres m.van.engen@amsterdam.nl en/of Diana Landveld, hoofd Diversiteit via e-mailadres d.landveld@amsterdam.nl. Kijk ook op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij voor meer informatie over werken bij onze organisatie.

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 10 mei 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier.
 • Heb je onze interesse gewekt, dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We plannen dan een (video)gesprek met je in welke plaatsvindt op dinsdag 17 mei 2022. Eventueel volgt een tweede gesprek.
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan laten we je dat via e-mail weten.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit.
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren.
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.
 • Naast een selectiecommissie al er ook een adviescommissie worden ingesteld.
 • In de selectiecommissie zal naast de gemeente Amsterdam, ook een afgevaardigde vanuit het ministerie van OCW zitting nemen.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.