Historici.nl

Gepubliceerd op 07-06-2016

Gemeentearchivaris / Afdelingshoofd, gemeente Zaanstad

Wij zoeken voor ons archief een enthousiast, inspirerend Gemeentearchivaris / Afdelingshoofd.

 • Je geeft op een inspirerende en coachende manier leiding aan collega’s van het gemeentearchief
 • Je bent goed op de hoogte van relevante maatschappelijke en de vakspecifieke ontwikkelingen binnen jouw vakgebied
 • Je hebt een heldere visie op de taken van een archiefdienst m.b.t. zowel digitale archiefvorming, als digitale terbeschikkingstelling en daarbij geef je blijk van een innovatieve instelling
 • Je houdt je bezig met de uitvoering van de taken en bevoegdheden volgens de Archiefwet 1995 en je adviseert  het gemeentebestuur over de uitvoering daarvan
 • Je bent integraal verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie, binnen de door het bestuur vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders
 • Je bent verantwoordelijk voor het educatiebeleid, public relations en de externe contacten, met voor het archief relevante instellingen en organisaties op het gebied van cultureel erfgoed

Het profiel

 • Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt een functiegerichte academische opleiding afgerond én een diploma Archivistiek A of Hoger Archiefambtenaar
 • Je hebt aantoonbare ervaring binnen het vakgebied en bent goed in staat om wetgeving te vertalen naar de context van een archiefdienst
 • Je hebt kennis van en visie op vakspecifieke ontwikkelingen en digitale archiefvorming
 • Je hebt een visie op de vormgeving van een E-depot voor de gemeente
 • Je bent sterk in het opbouwen en onderhouden relevante netwerken en hebt hier ervaring mee
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met documentair cultureel erfgoed
 • Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Je beschikt over analytisch vermogen en bestuurlijke sensitiviteit

U kunt reageren op deze vacature tot en met 21 juni 2016.
Meer informatie

Gemeente Ede| Gemeentearchivaris
Door Redactie Historici.nl
Gemeente Ede: Gemeentearchivaris
Door Redactie Historici.nl
Gemeente Delft| Inhoudelijk coördinator Archeologie
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.