Historici.nl

Gepubliceerd op 14-06-2016

Gezocht – Twee vrijwilligers voor het KNHG-bureau

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is  de beroepsorganisatie voor historici.  Het verbindt historici en komt op voor de belangen van het vak. We mengen ons in het publieke debat op thema’s die onze leden belangrijk vinden.

Het KNHG creëert ontmoetingsplaatsen waar historici  kennis uitwisselen:  in levende lijve op congressen, ‘in druk’,  en online via belangrijke diensten zoals  BMGN – Low Countries Historical Review en www.historci.nl, die gratis toegankelijk zijn voor alle historici. Dat kunnen studenten zijn,  onderzoekers, docenten, archivarissen, museummedewerkers en andere historici. Het KNHG werkt nauw samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW).

Het KNHG-bureau is gevestigd in Den Haag (vanaf eind september 2016 in Amsterdam). We bieden stagiairs en vrijwilligers ruimte om een netwerk op te bouwen in de historische wereld en ervaring op te doen die hun positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Gevraagd: Twee vrijwilligers voor het KNHG-bureau

 1. Redactie-assistent BMGN – Low Countries Historical Review

BMGN – Low Countries Historical Review is het toonaangevende peer-reviewed Open Access tijdschrift over de geschiedenis van de Nederlanden (Noord en Zuid) en hun plaats in de wereld. Het bevat zowel Nederlandse als Engelstalige artikelen en reviews.  Het tijdschrift geeft een overzicht van de actuele stand van zaken in het onderzoek in de vorm van discussies en een uitgebreide online recensierubriek. Naast de redactie van acht vooraanstaande historici uit Nederland en Vlaanderen is er een Advisory Board, samengesteld uit buitenlandse experts op het terrein van de geschiedenis der Nederlanden. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar, zowel online als in druk.
 

Taken

 • Je houdt de database van publicaties en recensenten bij, onderhoudt contacten met uitgeverijen, auteurs en recensenten, en helpt bij het redigeren van bijdragen voor de book reviews die doorlopend online op de web site verschijnen
 • Je maakt kennis met aspecten en activiteiten van een peer-reviewed Open Access tijdschrift, inclusief onderdelen van de bureau- en eindredactie
 • Je helpt mee om de (inter)nationale bekendheid van BMGN-Low Countries Historical Review als peer reviewed Open Access tijdschrift verder te vergroten.
   

Gewenst profiel

 • Afgestudeerd op academisch niveau (einde Bachelor of Master) met als studierichting geschiedenis en/of afstudeerrichting Tijdschriftstudies, MA Redacteur/Editor of Master Science & Communication)
 • Aantoonbare interesse in het vakgebied geschiedenis en Analytisch denkvermogen
 • Goede contactuele eigenschappen en initiatiefrijk
 • Enthousiast en organisatorisch sterk
 • Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift

We zoeken per 1 septemebr  een vrijwilliger die minimaal 2 dagen per week beschikbaar is, voor de periode van een half jaar.

Heb je belangstelling? Stuur een motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae vóór 18 juli 2016 naar Leonie de Goei, directeur KNHG: leonie.de.goei@huygens.knaw.nl.

 1. Secretaris KNHG-werkgroep Beroepsethiek voor historici

De werkgroep beroepsethiek van het KNHG is vanaf juni 2015 aan het werk. Voorzitter is Susan Legêne (VU), daarnaast nemen vanuit het KNHG deel Charles Jeurgens (UL en UvA), Leonie de Goei (bureau KNHG) en Jouke Turpijn (UvA). Andere leden zijn Ed Jonker (UU), Lauren Lauret (UL), Tim Riswick (RUN) en Vincent Lot (VGN). Beroepsethicus Jos Kole (RUN) treedt op als adviseur. Doel is het ontwikkelen van een kritische reflectie op de beroepspraktijk van historici in Nederland om daarmee de kwaliteit van het werk van historici te bevorderen.

De werkgroep schrijft aan een Positon Paper dat in november op het Jaarcongres voor Historici wordt besproken door leden en niet-leden. We inventariseren daarvoor wat er op dit terrein in de geschiedenis internationaal wordt gedaan en hoe in andere wetenschapsgebieden ethische reflectie wordt vormgegeven. Naast deze informatie verzamelen we casussen waarin historici voor beroepsethische dilemma’s kwamen te staan en hoe ze die hebben opgelost (best practices). Ook komt er belangrijke informatie uit de debattenreeks Criteria van waarde in de geschiedbeoefening, georganiseerd door promovendi Tim Riswick en Laurien Zurhake. Daarnaast staan expert meetings op het programma.

Vanwege het vertrek van  de huidige secretaris zoeken we nu naar een nieuwe vrijwilliger die de werkgroep als secretaris bijstaat.

Taken:

 • Je bent coördinator van de bijeenkomsten van de werkgroep
 • Je zorgt voor verslaglegging van de vergaderingen
 • Je houdt alle informatie up to date voor de groep op Historici.nl
 • Je doet via sociale media verslag van het werk van  de KNHG-werkgroep Beroepsethiek
 • Je helpt mee bijeenkomsten te organiseren van het KNHG over beroepsethiek, waaronder het Jaarcongres voor Historici 2016, en de Historicidagen van 2017

Gewenst profiel:

 • Afgestudeerd , of bijna, op academisch niveau ( Master) met als studierichting geschiedenis
 • Analytisch denkvermogen
 • Goede contactuele eigenschappen en initiatiefrijk
 • Enthousiast en organisatorisch sterk
 • Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift

We zoeken per 1 september een vrijwilliger die minimaal 2 dagen per week beschikbaar is, voor de periode van een half jaar.

Heb je belangstelling? Stuur een motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae vóór 18 juli 2016 naar Leonie de Goei, directeur KNHG: leonie.de.goei@huygens.knaw.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.