Historici.nl

Gepubliceerd op 08-12-2015

Gezocht: Vrijwilliger Redactiebureau BMGN – Low Countries Historical Review (Den Haag)

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) organiseert de beroepsgroep van historici  en bevordert de geschiedbeoefening. Als beroepsvereniging mengt het KNHG zich ook actief in maatschappelijke discussies die voor historici van belang zijn. Van oudsher creëert het KNHG daartoe plaatsen waar historici elkaar ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen. In levende lijve op conferenties en bijeenkomsten, of ‘in druk’ via BMGN – Low Countries Historical Review en andere uitgaven. De digitale wereld opende een rijkdom aan nieuwe mogelijkheden die het KNHG de afgelopen jaren aangreep om een voortrekkersrol te vervullen voor studenten, onderzoekers, docenten, archivarissen, museummedewerkers en andere historisch geïnteresseerden. Dat doet het KNHG in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), onder meer in de gezamenlijke website www.historici.nl, dé startpagina voor professionele historici.

BMGN – Low Countries Historical Review is het belangrijkste peer-reviewed Open Access tijdschrift over de geschiedenis van de Nederlanden (Noord en Zuid) en hun plaats in de wereld. Het bevat zowel Nederlandse als Engelstalige artikelen en reviews.  Het tijdschrift geeft een overzicht van de actuele stand van zaken in het onderzoek in de vorm van discussies en een uitgebreide online recensierubriek. Naast de redactie van acht vooraanstaande historici uit Nederland en Vlaanderen is er een Advisory Board, samengesteld uit buitenlandse experts op het terrein van de geschiedenis der Nederlanden. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar, zowel online als in druk. Voor de verdere profilering van het tijdschrift zoeken wij per 1 februari 2016 een

VRIJWILLIGER

Redactiebureau BMGN – Low Countries Historical Review (Den Haag) 

Als vrijwilliger werk je op het redactiebureau en participeer je zoveel mogelijk in het redactieproces van BMGN-Low Countries Historical Review. Als Mas­ter­student geschiedenis of net afgestudeerde historicus met interesse voor het maken van tijdschriften, kun je vanuit het redactiebureau, het KNHG en het Huygens ING je netwerk vergroten en ervaring opdoen die nuttig is bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

Taken

 • Je houdt de database van publicaties en recensenten bij, onderhoudt contacten met uitgeverijen, auteurs en recensenten, en helpt bij het redigeren van bijdragen voor de book reviews die doorlopend online op de web site verschijnen
 • Je maakt kennis met aspecten en activiteiten van een peer-reviewed Open Access tijdschrift, inclusief onderdelen van de bureau- en eindredactie
 • Je helpt mee om de (inter)nationale bekendheid van BMGN-Low Countries Historical Review als peer reviewed Open Access tijdschrift verder te vergroten.
   

Gewenst profiel

 • Afgestudeerd op academisch niveau (einde Bachelor of Master) met als studierichting geschiedenis en/of afstudeerrichting Tijdschriftstudies, MA Redacteur/Editor of Master Science & Communication)
 • Aantoonbare interesse in het vakgebied geschiedenis en historiografie
 • Analytisch denkvermogen
 • Goede contactuele eigenschappen en initiatiefrijk
 • Enthousiast en organisatorisch sterk
 • Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift

 

We zoeken een vrijwilliger die minimaal 2 dagen per week beschikbaar is, voor de periode van een half jaar.

Heb je belangstelling? Stuur een motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae vóór 10 januari 2016 naar Leonie de Goei, directeur KNHG: leonie.de.goei@huygens.knaw.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.