Historici.nl

Gepubliceerd op 15-10-2020

Groninger Museum Conservator

Het Groninger Museum is de trots van ‘Stad en Ommeland’ door zijn veelzijdige en spraakmakende tentoonstellingen en het spectaculaire gebouw. Het museum geniet grote nationale en internationale bekendheid door zijn originele presentaties, innovatieve overdrachtsvormen en gevarieerde kunstcollectie.

Het Groninger Museum is extravert en veelkleurig en richt zich op een breed publiek. Met presentaties van nationale en internationale betekenis wil het museum het publiek blijven verwonderen en aanzetten tot meningsvorming. Collecties, presentaties en educatie vormen de kerntaken van het museum. Het Groninger Museum is uitgegroeid tot een kunst- en cultuurinstituut van formaat en trekt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers.

Het Groninger Museum is op zoek naar een

Conservator De Ploeg & Kunst in Groningen sinds 1850

32 uur per week

Specialisatie
Het specifieke vakgebied van de conservator behelst in het bijzonder de Collectie De Ploeg en de kunst in Groningen sinds 1850.

Kernactiviteiten
De conservator

 • Doet voorstellen tot verwerving van objecten op het specifieke vakgebied en is verantwoordelijk voor de primaire beschrijving van aanwinsten op het vakgebied.
 • Verricht zonodig presentatie- en collectiegericht wetenschappelijk onderzoek op het eigen vakgebied.
 • Adviseert over het eigen vakgebied zowel intern als extern.
 • Stelt in overleg met relevante collega’s deelcollectieplannen samen voor het eigen vakgebied.
 • Publiceert op het eigen vakgebied en houdt intern en extern lezingen op het vakgebied.
 • Representeert het museum in- en extern en onderhoudt een voor de functie relevant netwerk aan contacten.
 • Ontwikkelt (nieuwe) ideeën en doet voorstellen voor en levert de kunstinhoudelijke onderbouwing voor het tentoonstellingsbeleid van het museum en de meerjaren programmering van tentoonstellingsprojecten (presentaties), specifiek op het vakgebied.
 • Treedt voor presentaties op als projectleider, geeft sturing aan de realisatie van de tentoonstellingsprojecten, is verantwoordelijk voor het resultaat van alle facetten van deze projecten en bewaakt als zodanig de kwaliteit bij de realisatie van de tentoonstelling en tijdens de presentatieperiode.
 • Is verantwoordelijk voor en legt verantwoording af aan de directie over de besteding van de voor de projecten beschikbare budgetten.
 • Houdt zich op de hoogte van voor het museum relevante ontwikkelingen op het vakgebied.

Kennis en opleidingsniveau

 • Afgeronde universitaire opleiding kunstgeschiedenis.
 • Ervaring op het gebied van projectmanagement, budgethouderschap, tentoonstellings-organisatie en communicatie.
 • Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie dan wel bewezen kwaliteiten in een gelijkwaardige andersoortige functie.
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke publicaties, de productie van catalogi et cetera.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zowel in het Nederlands als het Engels; mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Duits is een pre.

Competenties

 • Organiseren vermogen en planmatig werken.
 • Goed kunnen samenwerken, teamspeler.
 • Je bent een inspirerende en overtuigende persoon met impact.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, zowel in- als extern.
 • Onderhouden van netwerken.
 • In staat creatieve visies te ontwikkelen en uit te werken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een samenwerking zal eerst op basis zijn van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, betreffende één jaar. Hier zit mogelijkheid tot verlenging bij.
 • Het betreft een functie voor 32 uur per week (0,89 fte).
 • Een marktconform salaris volgens de CAO Museum Vereniging in schaal 11;
 • Een eindejaarsuitkering van 3,4%.
 • Het functioneren zal vallen onder leiding van de algemeen directeur.

Reactie
Bij interesse ontvangt het Groninger Museum graag een reactie met CV en motivatiebrief. Deze kan gestuurd worden naar Nicholas Feij, interim HR adviseur, per mail: nfeij@groningermuseum.nl. De brief kan gericht worden aan de heer A. Blühm. De vacature zal sluiten op woensdag 21 oktober 2020. In de week van 26 oktober 2020 zullen de eerste gesprekken plaatsvinden.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contract opnemen met de heer A. Blühm (abluhm@groningermuseum.nl). Voor vragen over de vacature en sollicitatie kan er contact opgenomen worden met Nicholas Feij (nfeij@groningermuseum.nl).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.