Historici.nl

Gepubliceerd op 18-09-2012

Grote rol NHM in bankengeschiedenis: Promotie Ton de Graaf

De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), opgericht in 1824, is een voorganger van ABN AMRO: in 1964 ging de NHM op in de ABN Bank. Lange tijd is verondersteld dat de NHM zich vanaf 1880 geleidelijk transformeerde tot een handelsbank en haar oude activiteiten beëindigde.

Niets blijkt minder waar, zo maakt bedrijfshistoricus Ton de Graaf duidelijk in zijn proefschrift, waarop hij 21 september promoveert aan de Universiteit van Utrecht. Tot aan het ontstaan van de ABN Bank bleef de NHM ook volop actief in het cultuurbedrijf, de handel, en als durfkapitalist. Geen van de andere grote Nederlandse banken heeft een dergelijke rol vervuld, aldus De Graaf.

Promotie Ton de Graaf:

Datum en tijd: 21/9/2012 12:45

Locatie: Academiegebouw – Domplein 29, Utrecht

Faculteit: Faculteit Geesteswetenschappen

Proefschrift: Voor Handel en Maatschappij. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964

Promotor: Prof. dr. Jan Luiten van Zanden

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.