KNHG-werkgroep Beroepsethiek

Over historische standaarden en wat in ons vak als ‘onethisch’ of ‘onprofessioneel’ gedrag geldt bestaat in grote lijnen consensus. Maar het KNHG vindt het belangrijk om in de huidige wetenschappelijke en maatschappelijke context de best practices in ons vak te benoemen en om doorgaand actief te reflecteren op die standaarden. In juni 2015 werd daarom de KNHG-werkgroep Beroepsethiek opgericht. Doel is het ontwikkelen van een kritische reflectie op de beroepspraktijk van historici in Nederland om daarmee de kwaliteit van het werk van historici te bevorderen

In oktober 2016 sloot de KNHG-werkgroep Beroepsethiek de eerste fase (juni 2015-novembe 2016) van haar werk af met de publicatie van een Position Paper over de professionele identiteit van de historicus. Tijdens het Jaarcongres voor historici 2016  ‘Samenwerken voor geschiedenis’ (4 november in het Rijksmuseum) is dit Position Paper gepresenteerd en besproken met de brede gemeenschap van historici. Deze discussie vormt het uitgangspunt voor de tweede fase van de werkgroep die doorloopt tot de Historicidagen in augustus 2017. In deze fase richten we ons op:

  • de publieke rol van de historicus
  • de ethische problemen rondom digitalisering
  • het opstellen van richtlijnen voor door historici zelf gecreëerde bronnen.

Tijdens de Historicidagen 2017 presenteert de werkgroep Beroepsethiek opnieuw een document met richtlijnen.  

In de eerste fase zijn een drietal publieksbijeenkomsten georganiseerd rondom het thema ‘Criteria van waarde in de geschiedbeoefening’ waar historici uit archieven, musea, erfgoedinstellingen, onderwijs en onderzoek, en zelfstandig gevestigde historici met elkaar discussieerden. Daarnaast werden historici opgeroepen om praktijkvoorbeelden rond professionele en ethische dilemma’s te delen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten en de reacties op de oproep vormden naast de bestudering van voor historici relevante bestaande beroepscodes en gedragscodes de basis voor het Position Paper. Ook kon de werkgroep Beroepsethiek voortbouwen op de resultaten van de discussies tijdens het KNHG-Najaarscongres ‘Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus’ (28 november 2014). Tijdens dit congres onderzochten ruim honderd historici met gebruikmaking van eigen ervaringen hoe de persona van de historicus er in het verleden uitzag en hoe de hedendaagse beroepspraktijk zich daartoe verhoudt.

KNHG-werkgroep Beroepsethiek
Leden van de KNHG-werkgroep Beroepsethiek zijn Susan Legêne (VU, tevens voorzitter van het KNHG), Jouke Turpijn (UvA, bestuurslid van het KNHG), Leonie de Goei (directeur KNHG), Antoon de Baets (RUG), Ed Jonker (UU), Lauren Lauret (RUL), Vincent Loth (VGN), Tim Riswick (RUN), Stef Scagliola (EUR, tot voorjaar 2016) en Maartje van de Kamp (NA, vanaf begin 2016). Beroepsethicus Jos Kole trad tot najaar 2016 op als adviseur. Vanaf september 2015 was Eva Supèr secretaris van de KNHG-werkgroep Beroepsethiek, vanaf najaar 2016 is zij opgevolgd in die functie door Jilt Jorritsma en Robbert van Rumund.

Deze groep
In deze groep is de verslaglegging van de verschillende congressen en bijeenkomsten te vinden, naast teksten van bestaande gedragscodes voor historici en andere voor dit thema relevante informatie. Informatie over de debattenreeks Criteria van waarde in de geschiedbeoefening is te vinden in de desbetreffende groep op Historici.nl. Hieronder is als post ook het Plan van Aanpak van de werkgroep te vinden, evenals het Position Paper van de werkgroep Beroepsethiek. Als je op de hoogte wilt blijven, meld je dan aan voor deze groep (eerst registreren op de site), dan krijg je automatisch een e-mail bericht wanneer er nieuwe content is geplaatst.

Contactadres: info@knhg.nl

Document: 

Gebruikers tags: 

like
0

Gepost op

26 april 2015

Komende activiteiten

25 augustus 2017 - 16:00 - 18:00
0deelnemers 0 comments

Delen

Groepsleden

Deelnemers