Historici.nl

Gepubliceerd op 26-06-2013

Harvard en IISG zetten samenwerkingsverband op

Harvard University en het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis (IISG) in Amsterdam gaan intensief samenwerken. Harvard heeft daartoe een speciaal centrum in het leven geroepen, het ‘ Weatherhead Initiative on Global History’ (WIGH).  Doel  van de samenwerking is de opbouw van een wereldwijd netwerk  van onderzoekinstituten. De twee instellingen zullen daartoe gaan samenwerken met instellingen in Afrika, Azië en Latijns Amerika die zich richten op Global History. Het IISG en Harvard vormen voorlopig de spil van dit netwerk.

Aan de basis van de samenwerking ligt de idee dat de geschiedenis bijna altijd wordt geschreven vanuit westers perspectief. De WIGH wil de geschiedschrijving vanuit niet-westers perspectief bevorderen om zo tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen.

Mogelijke samenwerkingsvormen zijn:  congressen, publicaties, onderzoeksprojecten en de uitwisseling van studenten en onderzoekers. Harvard en het IISG voeren momenteel gesprekken met potentiële partnerinstituten.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.