Historici.nl

Gepubliceerd op 30-05-2016

Heineken Young Scientists Award voor Karwan Fatah-Black

Dr. K.J. Fatah-Black (35) is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij krijgt de Heineken Young Scientists Award voor de Historische Wetenschap 2016 voor zijn onderzoek naar formele en informele trans-Atlantische handel van Nederland rond de Gouden Eeuw, in het bijzonder de slavenhandel.

Karwan Fatah-Black studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2013 aan de Universiteit Leiden. Belangrijke thema’s in zijn werk zijn slavernij, smokkel en illegaliteit: zo werkte hij mee aan berekeningen van de winst die Nederlanders maakten met het vervoeren en verhandelen van Afrikaanse slaven, met hogere uitkomsten dan voorheen omdat hij verder keek dan alleen de officiële cijfers van de West-Indische Compagnie. Om die Compagnie heen bestond immers nog een uitgebreid netwerk van ‘informele handel’.

Lees verder op de website van de KNAW

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.