Historici.nl

Gepubliceerd op 05-08-2014

Herdenking Eerste Wereldoorlog: de Duitse inval in België

Gisteren was het 100 jaar geleden dat het Duitse leger België binnenviel en daarmee de Eerste Wereldoorlog ontketende. Er werden daarom verschillende herdenkingen gehouden, zowel in België als het Verenigd Koninkrijk.

Ook aan Nederland ging de inval van de Duitsers niet ongemerkt voorbij. De Koninklijke Bibliotheek onderhoudt  tot november 2018 een website waarop bijdragen geplaatst worden over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Nederland en de Nederlandse bevolking. De artikelen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op gedigitaliseerde kranten en tijdschriften die via Delpher.nl te raadplegen zijn, aangevuld met andere bronnen uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. De kranten geven een idee van de Duitse inval in België vanuit Nederlands perspectief.
 


Tekening van Louis Raemaekers over de Val van Antwerpen. In De Telegraaf van 11 oktober 1914.

Herdenkingen in Nederland

Zie het overzicht van de belangrijkste documentaires, publicaties en lezingen op landelijk niveau dat Wim Klinkert (UvA) maakte.

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.