Historici.nl

Gepubliceerd op 19-02-2024

Herkomstonderzoeker – Wereldmuseum Leiden

Wereldwijd staan mensen voor dezelfde levensvragen. De antwoorden die zij daarop geven verschillen en zijn veelal cultureel bepaald. De objecten uit onze collectie zijn hier bij uitstek een getuigenis van. Zij laten zien hoe mensen in de hele wereld leven en samenleven, op een manier die zo verschillend en tegelijkertijd ook zo hetzelfde is. Door samen met onze diverse stakeholders en ons even diverse publiek onze collecties te onderzoeken en te duiden en de betekenis ervan te delen, vergroten we het besef van deze onderlinge verbondenheid. Zo begrijpen wij de wereld om ons heen beter en verbreden we onze blik erop. En dragen we bij aan wereldburgerschap: dat is onze missie.

Wij geloven dat een veelheid aan perspectieven bijdraagt aan het maatschappelijk bewustzijn, creativiteit en een betere organisatie. Daarom zoeken we ook actief naar een diversiteit aan perspectieven en achtergronden in onze medewerkers.

Voor het Wereldmuseum zoeken wij nu een Herkomstonderzoeker (36 uur per week).

Wie zijn wij?

Het Wereldmuseum is in 2014 ontstaan door de fusie van het Tropenmuseum, museum Volkenkunde en het Afrikamuseum. Sinds mei 2017 is er tevens een intensief samenwerkingsverband met het Wereldmuseum Rotterdam. De Wereldmusea hebben eenzelfde directie, management team en Raad van Toezicht en ook andere werkzaamheden en diensten worden centraal voor alle musea uitgevoerd. De gezamenlijke collecties omvatten zo’n 500.000 objecten en 700.000 foto’s en de musea hebben gezamenlijk ca. 250 medewerkers. Daarnaast coachen wij graag stagiairs, research associates en vrijwilligers. Jaarlijks ontvangen onze musea zo’n 425.000 bezoekers.

Het Wereldmuseum maakt deel uit van het Consortium Koloniale Collecties. Dit samenwerkingsverband met vier andere organisaties met expertise op het gebied van koloniale collecties (het RCE, Rijksmuseum, Museum Bronbeek en het NIOD) is in 2022 opgericht ter ondersteuning van de uitvoering van het Nederlandse teruggavebeleid. Het Consortium faciliteert en ondersteunt in het doen, uitwisselen en digitaliseren van onderzoek naar specifieke objecten en collecties uit een koloniale context. Het is een knooppunt voor belanghebbenden uit landen van herkomst voor vragen over koloniale collecties en herkomstonderzoek. Hierbij delen we kennis en netwerken met elkaar en met belanghebbenden wereldwijd. Binnen dit kader zoeken we een herkomstonderzoeker.

Wie ben jij?

Je bent ervaren in het doen van archief- en collectieonderzoek. Je vervult een ondersteunende rol binnen het team, waarbij je nauw samenwerkt met de diverse conservatoren, herkomstonderzoekers en registratoren. Je bent betrokken bij de ontwikkelingen binnen het Consortium, je bezoekt bijeenkomsten hiervan en deelt je kennis en ervaring. Deze onderzoeksresultaten dragen bij aan de diepere ontsluiting van de objecten in de collectiedatabase TMS.

Ervaringen en vaardigheden:

 • aantoonbare ervaring in het doen van archiefonderzoek;
 • ruime ervaring met digitale systemen zoals TMS;
 • planmatig en zelfstandig kunnen werken;
 • flexibel kunnen acteren op urgente vraagstukken;
 • bekendheid met de resultaten van PPROCE;
 • werkervaring in een relevante museale of academische context;
 • nauwkeurig gegevens kunnen opstellen en bijhouden;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • affiniteit met de collecties van het Wereldmuseum.

Kennis en opleiding:

 • universitaire MA vereist in een relevante discipline zoals (kunst) geschiedenis, archeologie of antropologie;
 • vloeiend Nederlands in woord en geschrift;
 • uitstekende beheersing van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.

Wat ga je doen?

De herkomstonderzoeker werkt aan vraagstukken omtrent koloniale geschiedenis en collecties door de herkomstgeschiedenis van objecten en collecties zelf en al het overige relevante materiaal, zoals bijbehorende museumdocumentatie, veiling- en tentoonstellingscatalogi, literatuur, correspondentie, collectiecatalogi, fotografische archieven en publicaties verbonden aan handelaren en verzamelaars in TMS en middels publicaties te ontsluiten.

Belangrijke verantwoordelijkheden en taken:

 • identificatie en prioritering van de te onderzoeken collecties in samenspraak met sectorhoofd Collectie en Onderzoek en de verantwoordelijke conservator;
 • verzamelen van informatie over de herkomst en verzamelgeschiedenissen van collecties door het doen van bronnenonderzoek;
 • analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens;
 • rapporteren hierover aan het hoofd van de sector en de verantwoordelijke conservator;
 • registratie van informatie over de collecties in de TMS-database;
 • verzorgen van wetenschappelijke onderbouwde rapporten in samenspraak met de verantwoordelijke conservator;
 • uitwisseling en presentatie van kennis met collega’s binnen het Wereldmuseum en het Consortium, deelname aan het programma van het Consortium.

Wat bieden wij?

 • een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Deze functie wordt gewaardeerd in schaal 9 en het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, tussen de € 3.187,- en € 4.141,- per maand bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief 8% vakantietoeslag en 3,4% eindejaarsuitkering.
 • de arbeidsvoorwaarden volgens de Museum CAO zijn van toepassing;
 • de mogelijkheid om mee te bouwen aan een prachtig museum dat volop in ontwikkeling is;
 • een fijne werkplek in Leiden met een informele werksfeer en ca. 275 enthousiaste collega’s verdeeld over drie musea.

Heeft bovenstaande nog niet al je vragen beantwoord?

Neem dan contact op met de afdeling personeelszaken, personeelszaken@wereldmuseum.nl

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Mirjam Hoijtink, Hoofd Onderzoek en Collectie, via mirjam.hoijtink@wereldmuseum.nl

Ben jij geïnteresseerd?

Stuur dan uiterlijk 29 februari je motivatie en CV in via deze link! Kandidaten worden na een briefselectie uitgenodigd voor een gesprek in Leiden op dinsdag 5 maart.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.