Historici.nl

Gepubliceerd op 23-09-2012

Het bewoonbare land – Promotie Wouter Beekers

Woensdag 3 oktober om 15.45 uur promoveert Wouter Beekers. De titel van zijn proefschrift is “Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland”.

Noem woningcorporaties en bijna iedereen denkt aan schandalen, buitensporige inkomens van directeuren en gespeculeer met geld van huurders. Maar de volkshuisvesting geldt ook als de trots van ons land. De prestaties van mannen als Berlage en het noeste werk van de wederopbouw worden nog steeds tot in het buitenland bewonderd.

In zijn proefschrift Het bewoonbare land beschrijft Wouter Beekers de roerige geschiedenis van de woningbouwverenigingen. Hij laat zien hoe de volkshuisvesting ontstond als sociale beweging van betrokken burgers die streden voor een bewoonbaar land, hoe politici en professionals dit werk op een hoger plan brachten en hoe daarbij een kloof kon ontstaan tussen de corporaties en hun bewoners. Hij betoogt dat deze
overgang al aan het begin van de twintigste eeuw plaatsvond, veel eerder dan tot nu toe is verondersteld.

Promotie
U wordt van harte uitgenodigd de openbare verdediging van het academisch proefschrift Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland bij te wonen. Deze vindt plaats op woensdag 3 oktober in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. De promotie vangt aan om 15.45 uur. Na de plechtigheid bent u welkom voor een receptie.

In verband met de receptie wordt het op prijs gesteld als u zich aanmeldt. Dan kan via het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit: hdc@vu.nl of 020-5985270.

Promovendus
Wouter Beekers is verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is coauteur van Niet bij steen alleen, een geschiedenis van de Amsterdamse woningbouwers van Patrimonium (2008).
 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.