Historici.nl

Gepubliceerd op 14-10-2019

Het Flevolands Archief Inspecteur / Archivaris

Het Flevolands Archief (HFA) bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in archieven en verschillende collecties met tekeningen, foto’s, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van Flevoland. Sinds de oprichting in 2017 is een inspirerende tijd aangebroken waarin we nieuwe projecten opstarten en op innovatieve wijze het archief en publiek dichter bij elkaar brengen. Met een klein, maar bevlogen team bereiden we ons voor op een toekomst waarin duurzaam digitaal archiefbeheer en digitale dienstverlening de boventoon voeren. Zo werken we aan de inrichting van het e-Depot, de ontwikkeling van een virtuele studiezaal en het verrijken van onze (digitale) collecties. Als ‘jongste’ Regionaal Historisch Centrum (RHC) werken we nauw samen met Het Utrechts Archief en de andere RHC’s.

Het Team Toezicht en Advies van HFA ondersteunt de aangesloten zorgdragers bij hun archief en informatiebeheer. De zorgdragers zijn het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk, Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland. Meer en meer bewegen deze toezichthoudende taken zich richting advisering op het gebied van informatiemanagement, archivering bij de bron/procesinrichtingen en duurzaam digitaal archiefbeheer. Samen met de zorgdragers brengen we in kaart welke bewerkingsslagen nodig zijn voor het overbrengen van digitale archieven naar het e-Depot. Voor deze werkzaamheden zoekt Het Flevolands Archief een archiefprofessional die het een uitdaging vindt om samen met het team complexe vraagstukken aan te pakken.

Inspecteur / Archivaris

Team Toezicht en Advies

32-36 uur per week

Wie ben jij?
Als inspecteur/archivaris bij het team Toezicht en Advies lever je een actieve bijdrage aan de continue verbetering van de toezichtmethodiek van HFA en de bevordering van aandacht voor duurzaam informatiebeheer bij de overheidsorganen. Wil jij je blijven ontwikkelen door studie en projecten, dan bieden wij je een op maat gemaakt opleidingsplan aan.

Werkzaamheden:
In teamverband met onze archivaris, ben je het aanspreekpunt voor onze zorgdragers. Binnen het team vullen jullie elkaar aan en zijn jullie tevens in staat om elkaars werkzaamheden over te nemen. Het uitvoeren van (integrale of thematische/incidentele) inspecties, vervangings- en vernietigingsprocessen, formele adviezen, KPI’s- en jaarverslagen zijn bekend terrein voor je en je hanteert daarbij geldende juridische kaders.

Meer specifiek:

 • Geven van voorlichting en adviezen aan de ambtelijke organisatie over duurzaam informatiebeheer, waaronder procesverbeteringen en het inrichten van digitale informatieprocessen
 • Beoordeling van vernietigingslijsten en vervangingstrajecten
 • Inspecties bij kleine tot middelgrote lokale overheidsorganisaties
 • Opstellen van een KPI-meting inclusief rapportage
 • Het bijdragen aan kennisontwikkeling en -deling in de regio op het gebied van duurzaam informatiebeheer
 • Het toetsen van nieuwe werkprocessen en protocollen, voortkomend uit de ontwikkeling van het e-depot, op archiefwettelijke aspecten bij de aansluiting van de aangesloten zorgdragers
 • Als archivaris nieuwe stijl mede uitvoering kunnen geven aan vernieuwend archiefbeleid

Profiel:

 • Academisch werk- en denkniveau en in bezit van diploma archivistiek A / bijna afgestudeerd
 • Kennis van actuele informatiewetgeving, normen voor recordsmanagement, kwaliteitssystemen, digitale informatiesystemen en informatiearchitectuur, organisatiekundige principes, auditing, gemeentelijke, provinciale en Rijks organisaties
 • Gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen en ervaring als archiefinspecteur
 • Kennis van Mais Flexis
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en analytisch denkvermogen
 • Communicatie en samenwerken zijn je op het lijf geschreven
 • In staat om onder druk prestaties te leveren, maar ook geduld te betrachten bij langer lopende inspectieonderzoeken en formele adviestrajecten

Wat bieden wij?

 • Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een aanstelling in vaste dienst bij Het Flevolands Archief
 • Het Flevolands Archief volgt de rechtspositie Rijk (cao Rijk). Afhankelijk van opleiding en ervaring inschaling in aanloopschaal 9, maximaal € 3.963,19 of schaal 10, maximaal € 4.400,17. bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek)

We willen uitdrukkelijk ook jong talent dat op het punt staat het werkveld te betreden uitnodigen te reageren.

Sollicitatie en eerste gesprekken:
Je sollicitatie kun je uiterlijk tot 26 oktober richten, per e-mail aan Het Flevolands Archief, Anne-Marie van Vliet, HR adviseur, onder vermelding van “archivaris”. E-mail: vacature@hetflevolandsarchief.nl.

Solliciteer!

Het Flevolands Archief| Archivaris
Door Redactie Historici.nl
Het Flevolands Archief| Adviseur Digitale Informatie
Door Redactie Historici.nl
Waterlands Archief| Inspecteur Digitale Informatievoorziening
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.