Historici.nl

Gepubliceerd op 20-08-2012

Het nut van netwerken

Eerlijk gezegd had ik verwacht dat het allemaal wel los zou lopen. Ondanks de nogal verontrustende economische berichten die ik her en der hoorde, dacht ik dat het – met een beetje geluk en moeite – mogelijk zou zijn om binnen afzienbare tijd een leuke baan op niveau te krijgen.

Net als Wouter van Dijk heb ik (in tegenstelling tot een schare Haagse politici) ook mijn studie binnen vier jaar afgerond. Voordat ik aan mijn studie geschiedenis begon heb ik mij nooit echt druk gemaakt over het zoeken naar een baan;  het was al genoeg dat ik überhaupt het privilege genoot om in Leiden te kunnen studeren.

Toen de eindfase van mijn studie aanbrak begon ik hem echter wel een beetje te knijpen. Er bleek toch wel enige haast geboden, wilde ik nog voor de beëindiging van mijn studie iets meer hebben dan alleen de inkomsten uit mijn bijbaan. Veel mensen vertelden mij dat netwerken de manier is om ergens aan het werk te komen en zodoende heb ik her en der rondgemaild. Onder het mom van het creëren van arbeidsperspectieven heb ik veel mensen aangeschreven waarmee ik een oriënterend gesprek wilde aangaan.

Behalve leuke en interessante gesprekken en een aanzienlijk aantal nieuwe contacten leverde dit helaas niets concreets op. Totdat ik weer eens langsging bij mijn voormalige stage. Had ik wel eens gehoord van het historisch onderzoek naar niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog? Nee, eerlijk gezegd niet… maar het idee sprak mij wel aan! Op Linkedin ben ik toen op zoek gegaan naar mensen die zich met dit vak bezig hielden. Ik zal hier niet uitweiden over de vele voordelen die dit medium volgens de vele doe-het-zelf- boekjes heeft, maar in mijn geval heeft het gewerkt, want ik kwam in contact met twee mensen die zich met het onderwerp van niet-ontplofte explosieven  bezig hielden. Het kennismakingsgesprek werd al snel een sollicatiegesprek;  voorwaarde was wel dat ik zou beginnen als zzp’er; dit is in deze branche nu eenmaal gebruikelijk, omdat adviesbureaus vaak historici voor één bepaald project inhuren.

Afgezien van de administratieve rompslomp die dit met zich meebracht (om niet te spreken over de vele telefoontjes van mensen die het beste met mij voor hadden en mij – uiteraard gratis en voor niets – beter vindbaar wilden maken op internet, bevalt het zelfstandig-ondernemerschap erg goed! Nu heb ik –  in ieder geval tot er weer een tijd aanbreekt dat er wèl weer wat banen te vergeven zijn –  toch een leuke en afwisselende baan gevonden.

Op het moment houd ik mij vooral bezig met het verzamelen en verwerken van archiefgegevens. De documenten die ik daarvoor gebruik lopen uiteen van gevechtsrapporten uit de periode 1940-1945 en de na-oorlogse ruimingsrapporten van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Het is de bedoeling dat ik mij op termijn meer bezig zal houden met daadwerkelijk onderzoek en het schrijven van rapporten, maar voorlopig kan ik nuttige ervaring opdoen en het vakgebied beter leren kennen.

Door de manier waarop ik mijn opdrachtgevers heb gevonden is het nog niet echt nodig geweest om bijvoorbeeld via een website veel reclame voor mezelf te maken. Bovendien heb ik tot nu toe tijdens het uitvoeren van mijn opdrachten al veel nieuwe mensen (en mogelijke opdrachtgevers) leren kennen.

Het ‘bezig blijven’  met geschiedenis, vooral ook het oprichten en samenstellen van het geschiedenistijdschrift heeft er voor gezorgd dat ik niet – waar ik bang voor was – viel in het ‘gat’ van de ‘bijbaan-zonder-eind’ of gedwongen werd tot een uitkering. Het heeft ook gezorgd voor veel nuttige contacten, ervaring en een positieve tijdsbesteding. Ik heb hierdoor bovendien mijn uiteindelijke doel, het vinden van een leuke baan waarin ik mij bezig kan houden met geschiedenis, nooit uit het oog verloren. Of hier nu een nuttige les uit te trekken valt? Geen idee. Voor mij heeft het vasthouden aan mijn interesses en het buiten de gebaande paden treden in ieder geval uiteindelijk het (meer dan) gewenste resultaat opgeleverd!

Jelmer Rotteveel

Acta Historica is hét nieuwe platform voor beginnende historici. De redactie vertelt elke maand wat hen bezig houdt. Van historisch onderzoek tot de banenjacht voor pas afgestudeerde historici.

Acta Historica is een jong digitaal historisch tijdschrift. Wij bieden beginnende historici een kans hun historische onderzoek ter publicatie te bewerken tot artikel in één van de twee halfjaarlijkse uitgaven van Acta Historica. Ook bevindt zich op onze website een recensiepagina waarop tal van recensies van nieuwe historische publicaties verschijnen, geschreven door beginnende historici. Dit is de tweede van een reeks blogs die leden van de redactie van Acta Historica onder persoonlijke titel zal schrijven voor Historici.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.