Historici.nl

Gepubliceerd op 16-12-2021

Het Rijksmuseum van Oudheden Assistent-Conservator Collectie Nederlandse Prehistorie

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert de nationale collectie Nederlandse prehistorie. De toenemende belangstelling voor het nationale en regionale verleden, voor verbindende onderwerpen als het fascinerende ‘Doggerland’ en relevante thema’s zoals identiteit en migratie, vormen voor het museum aanleiding om deze collecties in de komende jaren nog intensiever kwalitatief te ontsluiten, onder meer met een tentoonstelling over de bronstijd. Daarom zoeken we ter ondersteuning van de conservator prehistorie een assistent-conservator met kennis van de late prehistorie/brons- en ijzertijd.

Over ons
Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is een dynamisch museum en hét podium van de oudheid en archeologie in Nederland. Er werken 86 mensen die zich onder meer bezighouden met het ontwikkelen van tentoonstellingen, innovatief onderzoek en het beheer en behoud van de 200.000 voorwerpen in de Rijkscollectie. Er is een open en informele werksfeer en de medewerkers zijn zeer betrokken bij de culturele sector in het algemeen en het museum in het bijzonder.

De oudheid is van iedereen en het museum staat midden in de samenleving. De verhalen over de museumcollectie zijn vanuit vele perspectieven te vertellen. Daarom vindt het RMO diversiteit en inclusie in alle facetten van de organisatie belangrijk.

De afdeling Collecties en Onderzoek van het Rijksmuseum van Oudheden is per 1 maart 2022 op zoek naar een

Assistent-Conservator Collectie Nederlandse Prehistorie

24 uur per week

Over het werk
De assistent-conservator versterkt het verzamelgebied Nederlandse prehistorie, met focus op de laat-prehistorische museumcollectie. Je bent inhoudelijk de spin in het web: je kent de collectie, je verricht onderzoek en je publiceert daarover in (populair)wetenschappelijke media. Daarnaast functioneer je als brug tussen de collectie en het publieke domein en werk je samen met erfgoedorganisaties, archeologische bedrijven en verzamelaars. Je missie is om de laat-prehistorische collectie van het RMO op een verantwoorde wijze en zo breed mogelijk te ontsluiten. Verder faciliteer je interne en externe verzoeken om (object)informatie en adviseer je bij bruikleenaanvragen.

Wie zoeken wij

  • Je bent een zelfstandige, innovatieve teamspeler met sterke sociale vaardigheden
  • Je bent een afgestudeerd archeoloog op universitair niveau (MA) met een specialisatie in de prehistorie van Noordwest- Europa en kennis van recent wetenschappelijk onderzoek naar de late prehistorie
  • Je hebt kennis over objecten en de gebruikte materialen uit de (late) prehistorie
  • Je hebt een relevant nationaal netwerk; Europese contacten zijn van voordeel
  • Je hebt affiniteit met publieksoverdracht in brede zin
  • Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
  • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift

Arbeidsduur en aanstelling
Het gaat om een tijdelijke functie voor 24 uur per week. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging met een jaar. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2840,-  en maximaal € 3718,-, op basis van 36 uur per week (MuseumCAO, schaal 9).

Sollicitatieprocedure
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met het hoofd collecties en onderzoek, Lucas Petit, telefoon 071-5163149 of per email l.petit@rmo.nl.

Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je je wenden tot Simone Swertz, telefoon 071- 5163190 of per mail s.swertz@rmo.nl.

Schriftelijke sollicitaties met CV kun je onder vermelding van “assistent-conservator collectie Prehistorie” vóór 15 januari 2022 richten aan Rijksmuseum van Oudheden, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 11114, 2301 EC Leiden of per e-mail sturen naar personeel@rmo.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.