Historici.nl

Gepubliceerd op 26-01-2012

Het rode lied historisch belicht

Toen de Rode Canon ruim een jaar geleden werd gelanceerd kwam er naast lof ook kritiek: de rode cultuur komt te weinig aan bod. Als onderdeel van de rode familie komt de VARA wel voor, maar de AJC, pinksterweekenden, zangkoren, toneelverenigingen en talloze andere aspecten van de rode cultuur blijven onderbelicht. Om in die lacune te voorzien organiseert de werkgroep geschiedenis van de Wiardi Beckman Stichting een bijeenkomst over ‘het rode lied’.

 

Hoewel de Internationale op PvdA-congressen nog gezongen wordt, is het duidelijk dat het hier om een reliek uit voorbije tijden gaat. Maar vroeger was het zingen van rode liederen juist een belangrijk onderdeel van de sociaal-democratische (partij)cultuur. Tijdens deze bijeenkomst zullen vier sprekers hun eigen visie op het Rode Lied geven.

 

Dennis Bos (Universiteit Leiden) opent de bijeenkomst met een bijdrage over de gedichten en liederen – waaronder de Internationale – die in de vroege socialistische beweging de Parijse Commune van 1871 bezongen. Daarna gaat Frank van As (Universiteit van Amsterdam) in op de rol van zang en liederen in de sociaal-democratische politieke cultuur tussen 1920 en 1960. Jan de Roder (Universiteit Maastricht) spreekt vervolgens over het rode lied in het perspectief van evolutie, biologie en politiek. Tot slot bespreekt Geert Buelens (Universiteit Utrecht) het rode lied in het laatste socialistische decennium aan de hand van het radioprogramma ’t Oproer Kraait.

 

Bij een bijeenkomst over het rode lied mag natuurlijk een live optreden niet ontbreken. Zangeres Liesbeth Oosterhuis van het Cabaret Cantecleer zal enkele oude en nieuwe (!) rode liederen ten gehore brengen. Daarnaast zal de website Plakboek PvdA worden toegelicht.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar wg-geschiedenis@wbs.nl

 

Tijd & locatie

24 februari, 2012 – 15:00 – 17:00
Kanunnikenzaal
Achter de Dom 7
Utrecht
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.