Historici.nl

Gepubliceerd op 02-02-2017

Historicidagen 2017 – Rijkdom aan ideeën

Deel je expertise, project of nieuwste inzichten en doe een voorstel voor een bijdrage!’ Met deze oproep startte begin november de werving van input voor het programma van de Historicidagen. De oproep is duidelijk in goede aarde gevallen, want rond de deadline van 15 januari j.l. verscheen ineens een groot aantal ideeën en voorstellen in het online-registratiesysteem. Sommige historici bleken niet goed uit de voeten te kunnen met het upload-systeem en stuurden hun voorstellen per mail naar de projectsecretaris, maar het resultaat was een oogst van ruim 50 sessievoorstellen, en nog eens ruim 20 individuele voorstellen. De eerste indruk was ook zeer positief; er gebeuren veel interessante dingen in het historische veld in Nederland en Vlaanderen!

Om zicht te krijgen op de trends in het historisch bedrijf, heeft de Programmacommissie een categorisering van alle inzendingen gemaakt. Veel voorstellen vallen uiteraard in meerdere categorieën, maar deze grove indeling toont desondanks een aantal actuele fascinaties van historici. Niet geheel verrassend blijkt uit de ingezonden voorstellen grote belangstelling voor onderwerpen die we schaarden onder ‘digital history’. Deze categorie bevat een breed scala aan plannen, variërend van een sessie over het documenteren en archiveren van digital-born material tot een workshop over digitale onderzoeksmethoden en een voorstel over de toepassing van gedigitaliseerd bronnenmateriaal in het voortgezet onderwijs.

Er zijn ook flink wat voorstellen die grensoverschrijding hoog in het vaandel hebben staan, met name door in te zoomen op de werelden van erfgoed, musea, het onderwijs en andere vormen van ‘public history’ – zoals video games. Inhoudelijk gaan zulke voorstellen over allerlei thema’s, variërend van racisme en slavernij tot de Spaanse Burgeroorlog, Europese veiligheid, het poldermodel en de Reformatie. Veel voorstellen besteden ook aandacht aan meer algemene kwesties die met grensoverschrijding te maken hebben. Zo is er veel werk gemaakt van vragen rondom de verbinding tussen historisch onderzoek en het brede publiek, het belang van historische kennis voor beleid en/of actuele maatschappelijke debatten, kwesties rondom de ethische verantwoordelijkheden van historici, en de (on)toegankelijkheid van het historisch bedrijf voor jonge historici en zzp’ers.

Alles overziend is de Programmacommissie zeer gelukkig met de rijkdom aan ingezonden ideeën, en met de grote diversiteit aan historici die willen meedoen aan de Historicidagen. Dit voor Nederland nieuwe evenement beoogt immers een platform te zijn voor alle soorten historici: jong en oud, en uit de werelden van onderwijs, onderzoek, erfgoed, archieven, bibliotheken, musea en alle andere plekken waar professionele historici samenwerken voor geschiedenis. Gezien de oogst aan voorstellen zal er volop gelegenheid zijn tot uitwisseling en netwerken met historici die je niet al kende.

Eind januari heeft de Programmacommissie een eerste selectie van voorstellen gemaakt. De commissie komt binnenkort nog een keer samen om het programma definitief te maken. Eind februari krijgen de inzenders van voorstellen bericht, waarna de voorlopige programma-indeling op de website van de Historicidagen zal verschijnen.

De Programmacommissie bestaat uit Ed Jonker (voorzitter), Kayleigh Goudsmit, Beatrice de Graaf, Marijke Huisman (secretaris), Menno Jonker en Peter Mesker.

Marijke Huisman, projectsecretaris Historicidagen / secretaris Programmacommissie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.