Historici.nl

Gepubliceerd op 04-06-2021

Historicus bij Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Functieomschrijving

Het opleiden van mannen en vrouwen tot professionele en gemotiveerde officieren: dat is het doel van de Nederlandse Defensie Academie. En we verrichten wetenschappelijk onderzoek op militaire aandachtsgebieden voor kennisontwikkeling, onderwijs en beleidsadvisering. Als historicus met interesse voor militaire zaken, versterk jij in Den Haag ons team binnen de wetenschappelijke bibliotheek.

Als wetenschappelijk medewerker verricht je fundamenteel en toegepast onderzoek op het terrein van de militaire geschiedenis van Nederland. Je ontwikkelt je eigen specialismen, maar doet soms ook onderzoek buiten je eigen kennisgebied. Bovendien draag je bij aan de militair-historische advisering van de politieke en militaire leiding van het ministerie van Defensie.

Ook schrijf je publicaties voor oude en nieuwe media, zowel voor een academisch als een breder geïnteresseerd publiek. Je presenteert je onderzoeksresultaten op conferenties en geeft soms onderwijs binnen of buiten Defensie. En je blijft actief netwerken binnen je vakgebied.

Functie-eisen

  • Je bent (bijna) gepromoveerd op het terrein van geschiedenis, liefst op het vlak van de militaire en/of maritieme geschiedenis.
  • Je hebt (enige) ervaring met het geven van onderwijs.
  • Je hebt ervaring met het doen van onderzoek, alleen en in groepsverband.
  • Je hebt ervaring met het onderhouden van contacten met collega-onderzoekers, onder andere in het kader van het ontvangen en geven van feedback, het verbeteren of aanpassen van publicaties en het profileren van jouw kennisgebied.
  • Je hebt diverse malen je onderzoeksresultaten gepresenteerd op academische conferenties.
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels en kunt dit aantonen door initiële submissions/geaccepteerde publicaties in relevante, hoogwaardige internationale wetenschappelijke tijdschriften.
  • Je hebt een redelijke beheersing van het Frans en liefst ook van het Duits.
  • Je bent analytisch, flexibel, resultaatgericht, stressbestendig, collegiaal en kunt goed samenwerken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de bibliotheek van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Het opleiden van mannen en vrouwen tot professionele en gemotiveerde officieren die leiding gaan geven in de dynamische defensieorganisatie: dat is het doel van de NLDA. Net als het doen van wetenschappelijk onderzoek op militaire aandachtsgebieden voor kennisontwikkeling, onderwijs en beleidsadvisering.

De NLDA wordt geleid door de Commandant NLDA die verantwoording aflegt aan de Commandant der Strijdkrachten. De NLDA is ondergebracht in de organisatie van het Defensie Ondersteuningscommando. De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen, het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen, het Expertise Centrum Leiderschap Defensie, het Talencentrum Defensie en het Nederlands Instituut Militaire Historie.

Sectie Ondersteuning
De staf van de NLDA bestaat uit vijf secties: Onderwijs, Ondersteuning, Kennis en Innovatie, Assortimentsmanagement, en Verwerving. Jij werkt binnen de sectie Ondersteuning. Deze sectie omvat de bibliotheek, de afdeling Informatiemanagement en de afdeling Multimedia.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is het wetenschappelijk instituut van de Nederlandse militaire geschiedenis en de rol van onze zee-, land- en luchtstrijdkrachten en de Koninklijke Marechaussee daarin. Wij voorzien de politieke en ambtelijke leiding van Defensie en de leiding van de krijgsmachtdelen van beleidsadviezen en gegevens. Dat doen we wanneer historische gebeurtenissen en inzichten relevant zijn voor de bepaling van het beleid van nu. Daarnaast geven we mede inhoud aan de verantwoordings- en informatieplicht van de krijgsmacht richting de samenleving.

Solliciteren?

Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Contract­duur: 1jaar

Minimaal aantal uren per week: 30

Maximaal aantal uren per week: 30

 

Voor meer informatie over deze vacature:
De heer prof. dr. J. Hoffenaar, Hoofd Afdeling WO

070-3165847
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.