Historici.nl

#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#recht
#erfgoed
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#archieven
#slavernij

Historicus voor de Adviescommissie Restitutieverzoeken

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (hierna: de Restitutiecommissie) adviseert op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over claims met betrekking tot nazi-roofkunst. De Restitutiecommissie bestaat sinds haar oprichting in 2001 uit maximaal zeven leden.

De leden van de Restitutiecommissie vergaderen ongeveer één keer per maand. Dit is exclusief voorbereiding. Het onderzoek en de feitenrapporten worden voorbereid en geschreven door onderzoekers. De adviezen worden geschreven door een juridisch medewerker van de Restitutiecommissie.

Lees hier de volledige vacature.

www.werkenvoornederland.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.