Historici.nl

Gepubliceerd op 29-08-2017

Historicus voor de Adviescommissie Restitutieverzoeken

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (hierna: de Restitutiecommissie) adviseert op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over claims met betrekking tot nazi-roofkunst. De Restitutiecommissie bestaat sinds haar oprichting in 2001 uit maximaal zeven leden.

De leden van de Restitutiecommissie vergaderen ongeveer één keer per maand. Dit is exclusief voorbereiding. Het onderzoek en de feitenrapporten worden voorbereid en geschreven door onderzoekers. De adviezen worden geschreven door een juridisch medewerker van de Restitutiecommissie.

Lees hier de volledige vacature.

www.werkenvoornederland.nl

Vacature: Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
Door Redactie Historici.nl
Onderzoeker (0,8)
Door Redactie Historici.nl
Onderzoeker-coördinator NIOD (0,8-1,0)
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.