Historici.nl

Gepubliceerd op 09-05-2016

Historische romans uit de negentiende eeuw

Toos Streng heeft een bestand openbaar gemaakt met nadere gegevens over historische romans die in Nederland zijn verschenen tussen 1790 en 1899. Ruim 1900 titels worden beschreven, zowel oorspronkelijk Nederlandse historische romans als vertaalde, zowel eerste drukken als latere. Naast de gebruikelijke bibliografische informatie (auteur, titel, ondertitel, jaar van verschijnen, uitgever, aantal delen, eerste druk of herdruk, brontaal) bevat de database ook gegevens over het land van herkomst en het geslacht van de auteur en een nadere karakterisering van de inhoud van de historische romans, als plaats en tijd van handeling, zijn de hoofdpersonen fictieve of historische personages, het geslacht van de personages en de namen van de historische personages.

De database kan hier worden gedownload. Wie geen toegang heeft tot Academia.edu kan het bestand per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek aan Toos.Streng@hetnet.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.