Historici.nl

Gepubliceerd op 01-05-2014

Historische samenwerkingsverbanden: Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis

Nederlandse historici zijn georganiseerd in vele verschillende verenigingen, stichtingen en genootschappen. Samenwerking tussen de leden bevorderen, kennis verspreiden buiten de historische wereld, de zichtbaarheid van het specialisme vergroten: zoveel verenigingen, zoveel ambities. We besteden in deze reeks Historici.nl aandacht aan de historische verbanden die Nederland rijk is. Deze week vragen we aandacht voor de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis.

De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) is een samenwerkingsverband van historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak (ca 1500 – 1800). Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties en de publicatie van lezingen.

Fundamenten

De VNVNG werd in 2002 opgericht. Een vereniging voor historici met een interesse in de vroegmoderne tijd was niet nieuw; de Stichting Jacob Campo Weyerman en de Werkgroep 18de eeuw, om er een paar te noemen, bestonden al eerder. Maar de VNVNG wilde zich niet op slechts één eeuw richten of op een bepaalde invalshoek maar juist een overkoepelende vereniging zijn voor alle vroegmodernisten uit Nederland en Vlaanderen.

Nederlandstalig

Voorzitter Joop Koopmans legt uit wat de toegevoegde waarde van de verenging is: “Wij zijn er voor Nederlandse èn Vlaamse historici. Samenwerking met België bestond nog niet in dit specialisme. Helaas, want aan de universiteiten van Brussel, Gent, Leuven en vooral Antwerpen is veel kennis over de vroegmoderne tijd.“  Het logo van de vereniging wekt de suggestie dat het een organisatie is van historici afkomstig uit het huidige grondgebied van de oude Habsburgse Nederlanden, de zeventien provinciën.

Toch is het een Vlaams-Nederlandse vereniging en geen Benelux-vereniging. In Wallonië (en zeker in Luxemburg) zijn maar weinig historici beroepsmatig bezig met de vroegmoderne tijd, zo legt Koopmans uit.. Een te kleine groep om alle conferenties en documenten ook in het Frans aan te bieden. Koopmans denkt zelf ook dat congressen met zowel Nederlands- als Franstalige voordrachten vooral (jonge) Nederlandse onderzoekers zal afschrikken, gezien de afnemende kennis van het Frans.

Ambitie

In de statuten staat dat de vereniging ten doel heeft het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de Nieuwe Geschiedenis te stimuleren en samenwerking te bevorderen. Koopmans: “De bijeenkomsten die wij voor onze leden organiseren bieden onze leden de mogelijkheid contacten te leggen en te netwerken. Fysiek samenzijn werkt toch het beste om tot gezamenlijke projectvoorstellen te komen. De bijeenkomsten hebben  een wetenschappelijk karakter. Op zowel de Dag van het Onderzoek als het Jaarcongres staat wetenschappelijk onderzoek centraal.”

Dag van het Onderzoek

In maart wordt ieder jaar de Dag van het Onderzoek georganiseerd. Deze dag is vooral bedoeld voor de jonge historici: promovendi en postdocs kunnen er hun onderzoek presenteren. Koopmans benadrukt dat het om lopend onderzoek gaat: onderzoekers laten hun work in progress zien en aanwezigen geven feedback. “Daar kunnen de jonge historici weer mee vooruit. Het is heel moeilijk om jongeren te binden aan een vereniging. We zetten daarom digitale nieuwsbrieven met onder andere vacatures en sociale media zoals Facebook in om de jongere historici te bereiken. Door het organiseren van de Dag van het Onderzoek geven we hen een extra stimulans om lid te worden van onze vereniging.”

Jaarcongres

Het Jaarcongres in september is een gecombineerd evenement. Verenigingszaken zoals de verkiezing van bestuursleden komen aan bod. Maar ook is het een wetenschappelijk congres met een wisselend thema: “Hoewel het thema zo breed mogelijk wordt gehouden, kan het nooit voor alle 150 leden van onze vereniging even interessant zijn. Er komen gemiddeld veertig tot zestig bezoekers op af. Ik denk dat het moet lukken om dit getal omhoog te schroeven: als we de vereniging hechter kunnen maken, kom je ongeacht het thema naar het Jaarcongres om anderen te zien en het niet te willen missen.”

De Nederlanden

Koopmans: “Het is goed voor het vakgebied dat Nederlanders en Vlamingen samenwerken. Er bestaat zo weinig kennis van de ander hoewel er zoveel raakvlakken zijn en er vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan. Er kan veel van elkaar worden geleerd. Een gezamenlijk onderzoeksproject zie ik er zomaar van komen. De financieringsstructuren van de NWO en de FWO, de Belgische evenknie, worden al verkend. Er zou ook Europees geld aangevraagd kunnen worden. Hoewel de vereniging er voor onderzoekers in de Lage Landen is, beperkt het onderzoek zich niet tot deze landsgrenzen.” Maar er zijn ook grenzen aan wat ontplooid kan worden: het bestuur heeft genoeg werk aan de activiteiten die al ondernomen worden, vooral de congressen, het jaarboek, de nieuwsbrieven. Alle bestuursleden doen dit naast hun druk bezette functie bij een universiteit.

Meer informatie is te vinden op vnvng.eu.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.