Historici.nl

Gepubliceerd op 10-05-2023

Hoofd Kunst- en Cultuurgeschiedenis Koninklijk Nederlands Instituut Rome – Rijksuniversiteit Groningen

Functieomschrijving

Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is een interuniversitaire onderzoeks- en onderwijsinstelling onder beheer van de Rijksuniversiteit Groningen. Het KNIR richt zich op het wetenschapsdomein van de humaniora en aanpalende disciplines, en in het bijzonder op de oudheidkunde/archeologie, kunstgeschiedenis en geschiedenis. Het KNIR heeft een wetenschappelijke en een ondersteunende staf van in totaal 14 personen onder leiding van een hoogleraar-directeur.

In onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten staan de cultuur en geschiedenis van Italië en de Mediterranée vanaf de oudheid tot heden centraal, met bijzondere aandacht voor de stad Rome als object van studie én als centrum van wetenschapsbeoefening, met haar ongekende collecties, archieven en depots van over de gehele wereld. Naast de individuele onderzoekslijnen zoekt de wetenschappelijke staf de raakvlakken van de disciplines op. Zo neemt in het gezamenlijke onderzoek en onderwijs de receptiegeschiedenis van de oudheid een verbindende rol in. Tegelijkertijd ondersteunt het recent ingerichte KNIR Laboratorium voor materiele cultuur en digitale toepassingen meer praktisch, objectgericht onderzoek en onderwijs.

Het KNIR opereert in een sterk internationale context en bevordert de contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de veelheid aan Italiaanse en buitenlandse wetenschappelijke instellingen te Rome. Het KNIR wordt vanuit Nederland ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad.

Per 1 januari 2024 is er ruimte voor een Hoofd Kunst- en Cultuurgeschiedenis

 

Functiebeschrijving:

Wij zoeken een gedreven en inspirerende collega als Hoofd Kunst- en Cultuurgeschiedenis. Samen met het Hoofd Geschiedenis, het Hoofd Oudheid/Receptiegeschiedenis en de wetenschappelijk directeur maakt de kandidaat het dynamische wetenschappelijke programma van het instituut. Onderzoek en onderwijs sluiten nauw aan in kleinschalig en intensief onderwijs met zeer gemotiveerde studenten.

De kandidaat is een gepromoveerde docent-onderzoeker (typisch UD, UHD-niveau) met onderzoeks- en onderwijservaring op het terrein van de kunst- en cultuurgeschiedenis van Rome/Italië/de Méditerranée, (ook) in verband met de Nederlanden, Europa of overige relevante connecties wereldwijd, in een periode van de Oudheid tot nu. Een specialisatie in de visual culture studies, material culture studies en/of de Late Oudheid en Middeleeuwen zou ons huidige team goed aanvullen, maar wij willen ook kandidaten met andere specialisaties die complementair of verdiepend kunnen werken uitnodigen om te solliciteren. Een van de bijzondere aspecten van werken aan het KNIR is de grote vrijheid in het ontplooien van nieuwe onderwijs- en onderzoeksinitiatieven.

 

Taken:
• toonaangevend onderzoek verrichten en presenteren dat het onderzoeksprofiel van het KNIR versterkt of verdiept
• organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten op het KNIR; initiëren van activiteiten in samenwerking met zusterinstellingen in Nederland en Rome / Italië / het Mediterrane gebied
• ontwerpen en verzorgen van aantrekkelijke cursussen voor studenten van (meest) Nederlandse universiteiten in het Engels (en Nederlands). Dit betreft zowel de klassieke KNIR-cursussen van 10-15 dagen die rond excursies gestructureerd worden als meer praktisch onderwijs met kleine groepen gericht op onderzoekvaardigheden, zoals in het nieuwe KNIR Laboratorium voor materiele cultuur en digitale toepassingen
• begeleiding van studenten (BA, MA en ReMA) en promovendi; ondersteuning van de overige gasten van het KNIR in de uitvoering van hun onderzoeksprojecten
• opzetten en ondersteunen van Nederlandse (erfgoed)projecten in Rome / Italië / het Mediterrane gebied voor onderzoek, onderwijs en/of outreach
• management en redactie van instituutspublicaties zoals de KNIR Papers serie, en/of digitale platforms
• initiëren en bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Italiaanse instanties (universiteiten en onderzoeksinstellingen, onderzoeksprojecten en -consortia, onderzoeksscholen, Romeinse/Italiaanse zusterinstellingen, erfgoeddiensten, musea en overige erfgoedinstellingen).

Functie-eisen

• sterk onderzoeksprofiel blijkend uit onderzoeksprojecten, samenwerkingen, funding, en internationale publicaties
• ruime didactische ervaring op BA, (R)MA niveau; BKO vel sim strekt tot aanbeveling
• actieve kennis van het Nederlands, Italiaans en Engels
• organisatorische en redactionele ervaring
• belangstelling voor interdisciplinaire samenwerking in onderzoek en onderwijs
• uitstekende sociale en representatieve vaardigheden: zelfstandigheid maar ook team worker, enthousiasme, flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Kandidaten met een lopend dienstverband (voor bepaalde of onbepaalde tijd) bij de UvA, RUG, UL, RUN, UU en de VU worden gedetacheerd vanuit die functie. Ook kandidaten met een andere werksituatie worden uitgenodigd te solliciteren. Voor hen zal bij aanstelling een passende detacheringsconstructie moeten worden gezocht.

Aanstelling geschiedt voor een periode van drie jaar door detachering tot 1 januari 2027, met de mogelijkheid van verlenging met drie jaar. Het salaris is conform de huidige aanstelling bij de detacherende universiteit of aansluitend bij huidige positie, aangevuld met de voor het KNIR vastgestelde toelageregeling.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 15 mei 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in de week van 22 mei 2023. Vorm en plaats zijn nog nader te bepalen.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/(…)rsity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Bovenstaand(e) e-mailadres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

 

Solliciteer

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.