Historici.nl

Gepubliceerd op 15-12-2020

Hoofdarchivaris Koninklijke Verzamelingen

Functie

Als Hoofdarchivaris bij de Koninklijke Verzamelingen beheert u de particuliere archieven van het Huis Oranje-Nassau en die van de Hoforganisatie en de bibliotheekcollecties, bent u onderdeel van het managementteam van de Koninklijke Verzamelingen en geeft u leiding aan 4 collega’s en enkele vrijwilligers van de afdeling Archief, Bibliotheek en Onderzoek. U bent betrokken bij projecten, levert vanuit uw specialisme een inbreng in de visie-en beleidsvorming van de Koninklijke Verzamelingen, adviseert interdepartementaal op archieftechnisch gebied, vertegenwoordigt de afdeling naar buiten toe en onderhoudt een breed netwerk in het (inter)nationale (cultuur-)historische veld. Ook wordt voor een deel van de tijd meegewerkt op de afdeling.

Speelveld en werkzaamheden

Uw werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan naast leidinggeven o.a. uit:

 • Adviseren over de toegankelijkheid en de vorming van de archieven en de bibliotheek en over bruiklenen uit deze collecties;
 • Adviseren over de analoge en digitale informatiehuishouding binnen de verschillende departementen van de Dienst van het Koninklijk Huis;
 • Adviseren over digitale duurzaamheid en de ontwikkeling van een e-depotfunctionaliteit, hierbij nauwe contacten onderhouden met het departement ICT;
 • Adviseren omtrent en het beantwoorden van vragen over de (historische) rol van de familie Van Oranje-Nassau binnen de Nederlandse en internationale geschiedenis;
 • Contact onderhouden met directies, archivarissen en conservatoren van archiefinstellingen, wetenschappelijke en museale instellingen, (cultuur-)historische verenigingen e.d., om kennis en kunde uit te wisselen en op te bouwen, ondersteuning te bieden bij tentoonstellingen en een goede samenwerkingsrelatie te onderhouden.

Profiel

De ideale kandidaat heeft:

 • Academisch werk-en denkniveau: universitaire opleiding op het gebied van archiefwetenschap, archivaris A;
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van archiefvorming, -beheer en -beschikbaarstelling en kennis van de moderne ontwikkelingen daarin;
 • Kennis van en affiniteit met het bibliotheekwezen;
 • Expertise op het gebied van vaderlandse geschiedenis en specifiek geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau;
 • Kennis van, inzicht in en gevoel voor de integere omgang met ethische kwesties, vaardigheid in het alert signaleren en discreet reageren op en omgaan met vertrouwelijke zaken;
 • Inzicht in de erfgoedsector en in het relevante (inter)nationale (cultuur-)historische veld;
 • Vaardigheid in het vertegenwoordigen van de Koninklijke Verzamelingen (in-en extern);
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en het Duits;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
 • Is een emphathisch leider met goede communicatievaardigheden. Specifieke competenties die bepalend zijn voor het succesvol vervullen van deze functie zijn visie, impact, organisatiesensitiviteit, ontwikkelingsgerichtheid, leidinggeven, communicatie en kwaliteitsgericht.

Aanbod

Het betreft een functie voor minimaal 24 en maximaal 36 uur per week. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De hoofdstandplaats is Den Haag.

Organisatie

De Dienst van het Koninklijk Huis heeft als taak ervoor te zorgen dat het Staatshoofd en zijn familie optimaal hun functies kunnen uitoefenen en ondersteunt de Koning bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken ruim 300 medewerkers in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Amsterdam, Baarn en Apeldoorn.

Koninklijke Verzamelingen

De Koninklijke Verzamelingen beheren de archieven van het Huis Oranje-Nassau en die van de Hoforganisatie, de bibliotheek, de museale collecties en de documentaire verzamelingen. Met het oog op een duurzaam beleid ten aanzien van het bijeenbrengen, behouden en benutten en (online) ontsluiten van de diverse collecties behoren collectieregistratie, conservering, depotbeheer, schadepreventie, de registratie van het omvangrijke bruikleenverkeer en het vergroten van de externe zichtbaarheid tot de kerntaken van de diverse afdelingen. Herkent u zich in dit profiel? Graag ontvangen wij uw sollicitatie voor 31 december 2020 via vacature@dkh.nl t.a.v. mevrouw S. Visser, Managementadviseur P&O. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Visser via vacature@dkh.nl.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.