Historici.nl

Gepubliceerd op 02-05-2022

Hoofddocent maatschappijvakken tweedegraads lerarenopleidingen (0,7 – 1,0 fte)

De Hogeschool van Amsterdam zoekt voor het cluster maatschappijvakken per 1-8-2022 een Hoofddocent maatschappijvakken tweedegraads lerarenopleidingen (0,7 – 1,0 fte).

Functieomschrijving

De functie 
Als hoofddocent ben je mede verantwoordelijk voor de koppeling tussen onderzoek, onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit binnen het cluster maatschappijvakken van de tweedegraads lerarenopleidingen. Dit doe je door onderwijs te verzorgen binnen een of meerdere van de opleidingen en door zelf onderzoek te doen. Het zwaartepunt ligt daarbij in principe bij onderwijsgerelateerde werkzaamheden. Daarnaast ondersteun je collega’s door kennis en onderzoeksuitkomsten te delen die bijdragen aan onderwijsverbetering en -vernieuwing.
Je draagt actief bij aan visie- en curriculumontwikkelingen binnen het cluster en bent het inhoudelijke gezicht, zowel intern als naar buiten, van een of meerdere faculteitsbrede, clusterbrede en vakeigen onderwijskundige speerpunten. Daarbij heb je voortdurend oog voor (het vormgeven van) de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming binnen het onderwijs.

Wat is je opdracht? 

 • Verzorgen van onderwijs aan studenten binnen de eigen opleiding en het het cluster;
 • Een bijdrage leveren aan de curriculumontwikkeling van het cluster en de tweedegraads lerarenopleidingen, als lid van de curriculumcommissie met een van de onderdelen uit het generieke curriculum (de beroepsopdrachten) als portefeuille;
 • Bijdragen aan visie-vorming en onderwijskundige ontwikkeling van het cluster en/in relatie tot eigen vak(didactiek);
 • Actief bijdragen aan borgen en verbeteren van onderwijskwaliteit, o.a. door organiseren van kalibratiesessies;
 • Bijdragen aan scholing en professionalisering  van de lerarenopleiders van het cluster maatschappijvakken (op clustereigen studiedagen en d.m.v. individuele begeleiding);
 • Praktijkgericht onderzoek uitvoeren binnen het Kenniscentrum, in afstemming met het werkveld en het eigen cluster, en flankerend onderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld bij curriculumveranderingen en onderwijsvernieuwingen, beide uitmondend in presentaties en publicaties;
 • In onze opleidingen zijn onderzoeksthema’s o.m. gericht op flexibilisering van leerroutes van studenten en het benutten van ’blended’ onderwijs.
 • Het onderhouden van een netwerk met professionals in het werkveld en andere hogescholen/universiteiten in binnen- en buitenland;
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de nascholingsportefeuille.

Functie-eisen

Wat breng je mee? 

 • Je bent gepromoveerd in een relevante wetenschappelijke discipline en beschikt over een onderwijsbevoegdheid economie, geschiedenis of maatschappijleer;
 • Je hebt een visie op de rol en taak van de maatschappijvakken binnen het bredere onderwijsbestel, alsmede op de ontwikkeling van het eigen vak en de bijbehorende vakdidactiek;
 • Je hebt leservaring in hoger onderwijs, interesse in het leren van studenten en kennis van relevante actuele ontwikkelingen binnen lerarenopleidingen, zoals bijvoorbeeld: programmatisch toetsen, blended learning, flexibilisering;
 • Je hebt ruime ervaring met lesgeven binnen vo en/of mbo, waarbij geldt dat ervaring/affiniteit met het mbo een pré is;
 • Je beschikt over een stevige basis aan pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden, met specifieke kennis op de ‘hogere orde’ docentvaardigheden en actuele onderwijskundige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld: stimuleren van metacognitieve vaardigheden, formatief werken, vorming en burgerschap, diversiteit en inclusie, vakoverstijgend werken en organiseren van peer feedback;
 • Je beschikt over een voor onderwijs en onderzoek relevant netwerk;
 • Je bent op de hoogte van actueel onderwijskundig en (vak)didactisch onderzoek, onderwijsvernieuwingen en landelijke/regionale onderwijsontwikkelingen;
 • Je bent in staat financiering/subsidie voor projecten aan te vragen vanuit tweede en derde geldstroom;
 • Je bent in staat om collega’s te verbinden en te inspireren, je kunt en wil samenwerken met collega’s uit verschillende vakgebieden, je bent flexibel en stressbestendig.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Dit hebben we jou te bieden 

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het betreft een aanstelling als hogeschool hoofddocent 2. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 13 (cao hbo) met een maximum van € 6.326,17 bruto per maand bij een volledige aanstelling. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Wij zorgen voor een goede werk-privé balans.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleren wij jou om je blijvend te professionaliseren.

Docenten dienen een didactische bevoegdheid te hebben, dan wel binnen een vastgestelde periode te behalen. De HvA biedt je deze opleiding aan.

Talent als basis, diversiteit als kracht 
De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool.

Afdeling

Waar ga je werken? 
Het cluster maatschappijvakken is onderdeel van de tweedegraads lerarenopleidingen binnen de  faculteit Onderwijs en Opvoeding, waar ruim 6000 studenten zich voorbereiden op een loopbaan als leraar in het primair, secundair en beroepsonderwijs, als pedagoog of als leraar pedagogiek. In het onderwijs en onderzoek van de faculteit is het  ‘onderwijzen en opvoeden in grootstedelijke context’, aangeduid met de term ‘Urban Education’ een speerpunt. Het opgroeien in de grote stad betekent voor leerlingen en jongeren opgroeien in een wereld vol verschillen. Scholen in de grote stad tellen soms meer dan honderd nationaliteiten. In het afstudeerprofiel van onze opleidingen worden leraren en pedagogen voorbereid op het werken in deze context.
Het cluster maatschappijvakken bestaat uit de opleidingen aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer. Door het cluster worden tevens nascholingsactiviteiten voor leraren uit het werkveld verzorgd.
Het cluster werkt nauw samen met de andere clusters van de tweedegraads lerarenopleidingen. In totaal studeren er zo’n. 1200 studenten in het cluster. In enthousiaste docententeams bereiden studenten zich voor op de beroepspraktijk. In de docententeams heerst een open, op leren gerichte, werksfeer. Wij streven naar een diverse samenstelling qua leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en (voor)opleiding.

Additionele informatie

Wil je meer weten?  

Mail of bel gerust met Martijn Meerhoff, opleidingsmanager Cluster Maatschappijvakken: h.m.meerhoff@hva.nl / 06 – 28318965 (niet gebruiken om te solliciteren).

Informatie over de tweedegraads lerarenopleidingen in de maatschappijvakken: 

https://www.hva.nl/faculteit/foo/contact/opleidingen/opleidingen.html

Informatie over onderzoek in de faculteit: 

Kenniscentrum: http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding

Centre of Expertise Urban Education: https://www.hva.nl/urban-education

Informatie over de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (algemeen): 
https://www.hva.nl/faculteit/foo/over-onderwijs-en-opvoeding.html

Wil je weten hoe het is om te werken bij de HvA? Ontdek het bij medewerkers aan het woord.

Ga jij ervoor? 

Overtuig ons in je sollicitatiebrief! Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 13 mei online te solliciteren.

Wat je verder moet weten 

 • Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten;
 • Wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website Werken bij de HvA;
 • Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan.

Solliciteer

Universitair docent Geschiedeniseducatie (0,7 fte)
Door Redactie Historici.nl
Twee docenten Cultuurgeschiedenis (0,7 fte)
Door Redactie Historici.nl
UvA – Vakdidacticus Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.