Historici.nl

Gepubliceerd op 04-07-2023

Hoogleraar Anton de Kom Leerstoel: Geschiedenis van Kolonialisme en Slavernij en Hun Hedendaagse Sociale, Culturele en Juridische Doorwerking – Vrije Universiteit Amsterdam

Functieomschrijving

In het kader van het eerherstel voor Anton de Kom, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken besloten tot een leerstoel bij de VU. Een leerstoel die de naam draagt van Anton de Kom is, in de optiek van de VU, een leerstoel die niet alleen eer betoont aan de persoon van De Kom, maar ook voortbouwt op de inzet van zijn werk en het diepe besef van rechtvaardigheid dat hij – vanuit een transatlantisch perspectief –in zijn bekendste werk Wij slaven van Suriname verwoordde. Judith de Kom noemde Wij slaven van Suriname ‘ten dele een politiek commentaar op de geschiedenis van Suriname en ten dele een schreeuw om rechtvaardigheid.’ Het perspectief van De Kom is een perspectief dat alle bevolkingsgroepen van Suriname omvat in de raciale en koloniale uitsluitende context van de Surinaamse actualiteit en geschiedenis, en dat wij hier doorzetten in de leeropdracht van de beoogde leerstoel: Geschiedenis van kolonialisme en slavernij en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking.

Voortbouwend op het gedachtegoed van Anton de Kom, slaat de leerstoel een brug tussen Geesteswetenschappen (FGW) en Rechtswetenschappen (Rechtenfaculteit). De leerstoel beoogt het koloniale verleden in brede zin – inclusief het slavernijverleden – te betrekken bij het bestuderen van de maatschappelijke vraagstukken in het verleden en in het heden, met bijzondere aandacht voor thema’s als rechtsgelijkheid, rechteloosheid en rechtsherstel, migratie, racisme en discriminatie, burgerschap en processen van in- en uitsluiting.
De leerstoelhouder verricht de beoogde werkzaamheden aan en vanuit de VU in Nederland, in nauwe samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De onderzoeksinbedding geschiedt in het interdisciplinaire onderzoeksinstituut CLUE+ waarin FGW en Rechten beide actief zijn.

Jouw taken

De leerstoelhouder is actief op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke valorisatie en bestuur/leidinggevende taken, en legt daarbij eigen accenten met een programma dat is afgestemd op de in het structuurrapport benoemde elementen.Het volledige structuurrapport is op te vragen.

Functie-eisen

De leerstoelhouder:

 • kan zich bewegen op het terrein van geschiedenis, recht, burgerschap & participatie, cultuur en cultureel erfgoed, op het snijvlak van Geesteswetenschappen en Rechtswetenschappen
 • is gepromoveerd in een relevante discipline (met name geschiedenis en recht) en beschikt over een sterk publicatierecord in het vakgebied
 • heeft sterke banden met Suriname (of breder de Caribische context), zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, en is bereid en in staat om jaarlijks voor een bepaalde periode ook aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname als hoogleraar op te treden in onderwijs, onderzoek en promovendibegeleiding
 • kan het perspectief van De Kom navoelen vanwege eigen ervaring met de geschiedenis van kolonialisme en slavernij en de hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking daarvan
 • beschikt over een toonaangevende internationale wetenschappelijke reputatie en dito netwerk
 • heeft aantoonbare ervaring met de acquisitie van onderzoeksprojecten
 • heeft ervaring met promovendi-begeleiding
 • is een enthousiast en gewaardeerd docent die beschikt over een BKO en bij voorkeur ook een SKO (dan wel de bereidheid deze kwalificaties te behalen)
 • heeft bestuurlijke ervaring
 • heeft ervaring met maatschappelijke valorisatie en publiek optreden op het gebied van de leerstoel
 • is bereid en in staat managementtaken op zich te nemen binnen de afdeling en de faculteit
 • beheerst de Nederlandse en Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 6.099 en maximaal € 8.881 bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel Hoogleraar 2 en staat open voor 1 fte.

De leerstoel is vooralsnog ingesteld voor 5 jaar. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 18 maanden. Aan het einde van deze periode vindt een evaluatie plaats. Bij een positieve evaluatie wordt het tijdelijk dienstverband omgezet in vast. De beoogde ingangsdatum is 1 november 2023.

De VU beschikt over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:

 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot levens- en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 30.000 studenten en werken meer dan 5.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit

Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen verbindt verschillende vakgebieden: Taal, Literatuur en Communicatie, Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheidwetenschappen en Filosofie. Ons onderwijs en onderzoek focussen op actuele thema’s uit samenleving en wetenschap: van kunstmatige intelligentie tot beeldcultuur, van urbanisatie tot slavernijgeschiedenis, van ‘fake news’ in de journalistiek tot communicatie in organisaties. We zetten sterk in op kleinschalig, vernieuwend onderwijs en op interdisciplinair onderzoek.
De faculteit telt ongeveer 2.000 studenten en er werken ruim 350 medewerkers.Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt bacheloropleidingen op drie gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen en contractonderwijs. Ons onderwijs en onderzoek richten zich op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht: van verbintenissen in de platformeconomie tot het nieuwe werken, van koloniaal onrecht tot medische aansprakelijkheid, van gezinshereniging tot burgerinspraak, van zedendelicten tot gijzelsoftware. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter. De faculteit telt ruim 4.500 studenten en 300 medewerkers.

Vragen
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met prof. dr. Susan Legêne, e-mail: s.legene@vu.nl of prof. dr. Wouter Veraart, e-mail w.j.veraart@vu.nl.

Additionele Informatie

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door middel van onderstaande
solliciteer button uiterlijk 23 juli 2023. Denk hierbij aan het uploaden van jouw
curriculum vitae en motivatiebrief.

Solliciteer

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Klik hier voor meer informatie over deze organisatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.