Historici.nl

Gepubliceerd op 10-09-2020

Hoogleraar Joodse Studies

Bent u gedreven om onderzoek te verrichten en onderwijs te geven op het gebied van Joodse Studiën Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Binnen de VU zoekt de Faculteit Religie en Theologie een gewoon hoogleraar Joodse Studies

Functieomschrijving|
De hoogleraar kent een sterk profiel op het gebied van ‘Joodse geschiedenis, cultuur en religie; in het bijzonder in Nederland’. Hij of zij is daartoe een erkend expert, blijkend uit publicaties, onderzoek en netwerk. Het onderzoek zal zich richten op de vele aspecten van het Joodse leven in Nederland, zowel in het verleden als in het heden. Te dien einde ontwikkelt en onderhoudt de hoogleraar, naast zijn of haar academisch netwerk, goede contacten met partners uit de Joodse gemeenschap. Ten tweede zal de hoogleraar tevens een bijdrage leveren aan het publieke debat wanneer daar zaken spelen die de Joodse gemeenschap direct of indirect raken. Tenslotte zal de taak van de hoogleraar bestaan uit het tegengaan van een reductie van het Jodendom tot de Sjoa en Israël, maar zal een bredere profilering worden nagestreefd die past in het interconfessionele en interculturele karakter van de VU, in het bijzonder dat van de Faculteit Religie en Theologie.

Uw taken

 • onderwijs in de Joodse geschiedenis, cultuur en religie
 • het ontwikkelen van een succesvol onderzoekstrack, in samenwerking met de UvA en het Menasseh ben Israël Instituut, naar, in het bijzonder, het Nederlandse jodendom en zijn geschiedenis
 • kennisvalorisatie door middel van publieksactiviteiten, gezamenlijke projecten met de ‘achterban’ en media-optredens
 • samenwerking met andere instellingen op het terrein van de Joodse Studies, onder meer in het kader van het Menasseh ben Israël Instituut, maar ook met partners in onder meer Europa en Israël
 • begeleiding van studenten en promovendi
 • bijdragen aan het interdisciplinaire en interreligieuze debat in en de opbouw van de faculteit Religie en Theologie
 • fondsenwerving voor het onderzoek
 • bijdragen aan de bestuurlijke taken binnen de FRT

Functie-eisen

 • Gepromoveerd op een relevant vakgebied.
 • High ranking wetenschappelijke publicaties die blijk geven van het bovenstaande, alsmede relevante netwerken en redactielidmaatschap(pen) van wetenschappelijke tijdschrift(en)
 • Bewezen succes in het aanvragen van onderzoekssubsidies
 • Goede banden met de Joodse gemeenschap en haar centra
 • In staat de leerstoel een duidelijk profiel te geven dat aansluit bij de geschiedenis van de vroegere leerstoelen Joodse studies in Amsterdam als ook een moderne invulling geeft aan dat erfgoed
 • Ervaring in het begeleiden van promovendi
 • Ervaring in het universitair onderwijs

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal €5.749 (H2) en maximaal €8.371 (H2) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Hoogleraar 2 en staat open voor ten minste 0,4 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:

 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever
Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken en meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit Religie en Theologie
De Faculteit Religie en Theologie is hét academische kenniscentrum voor religie in de samenleving. Onze studenten, docenten en onderzoekers houden zich bezig met de grote thema’s in de maatschappij en binnen geloofsgemeenschappen. Van heilige teksten tot geestelijke verzorging, van vredesvraagstukken tot eigentijds geloof. Met tien seminaries voor alle wereldreligies en veel van de stromingen binnen het christendom zijn wij de breedste theologische faculteit wereldwijd.

Werken bij Religie en Theologie is meewerken aan excellent onderzoek en onderwijs verbonden met persoonlijk commitment, levensbeschouwelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor de faculteit werken ruim 100 medewerkers.

Over afdeling, instituut, project
Deze leerstoel wordt gevestigd op gezamenlijk initiatief van de VU, de UvA en het Menasseh ben Israël Instituut. Op deze leerstoel zijn de arbeidsvoorwaarden van kracht van de VU. De benoeming geschiedt in eerste instantie voor 5 jaar waarna tot omzetting in een vast dienstverband kan worden besloten. De leerstoel valt binnen de afdeling Texts&Traditions

Additionele informatie
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door middel van onderstaande solliciteer button uiterlijk 4 oktober 2020. Denk hierbij aan het uploaden van uw curriculum vitae en motivatiebrief. De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf 9 t/m 16 oktober  indien mogelijk vragen wij u hier rekening mee te houden.
Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Vragen
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met:

Naam: Prof. dr. Matthias Smalbrugge
Functie: Afdelingshoofd
Telefoonnummer: 061 81357474
E-mail: m.a.smalbrugge@vu.nl

APPLY 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.