Historici.nl

Gepubliceerd op 02-07-2019

KU Leuven: Twee vacatures doctoraatsbeurzen Applied History

Altijd al willen werken op het snijvlak van geschiedenis en beleid? Dan is het project ‘HISCON: Towards historical-societal consultancy as a strategic resource in times of change’, misschien iets voor jou!

Voor het HISCON/Corvus project zijn we momenteel nog op zoek naar twee  gemotiveerde doctoraatsstudenten. Onder leiding van Violet Soen, Bram De Ridder en Bart Willems ontwikkelt het HISCON/Corvus project diverse nieuwe methodes en technieken voor Applied History. Aan de hand van drie deelprojecten rond grensbeheer, media en desinformatie, en vertrouwen in publieke instellingen, werken de projectleden aan een praktische handleiding die historici en niet-historici moet helpen om aan toegepaste geschiedenis te doen. Je verricht innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de methodes en technieken waarmee historici en archivarissen maatschappelijke actoren kunnen adviseren. Dit resulteert in een proefschrift dat een inzicht biedt in hoe de relaties tussen historici en beleid ge(her)structureerd kunnen worden.

  • Het Algemeen Rijksarchief in België (Leuven) zoekt een gemotiveerde doctoraatsstudent(e) (m/v/x), die zich in het bijzonder toelegt op overheidsvertrouwen en geschiedenis in een Belgische en Vlaamse context.

 Een volledige beschrijving van deze vacvature vind je hier.

  • Voor de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd Leuven zoeken wij een tweede gemotiveerde doctoraatsstudent(e) (m/v/x), die zich toelegt op mediabeleid en geschiedenis in een Vlaamse context.

Een volledige beschrijving van deze vacature vind je hier.

Meer informatie is te verkrijgen bij  Violet Soen en -Bram De Ridder.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.