Historici.nl

Gepubliceerd op 20-04-2022

Hubertus Vereniging Vlaanderen (jagersvereniging)

Detail van ‘Geschiedenis van een wolf’, Pellerin & Cie., ca. 1902 (via Rijksmuseum)

‘Het klopt niet om jagers als de grootste tegenstanders van de wolf weg te zetten. De sector ziet de komst van de toppredator als een uitbreiding van de biodiversiteit, zonder voorlopig veel negatieve impact op het wildbestand. Wat specifiek Vlaanderen betreft moet het dier zelf uitmaken of de regio geschikt leefgebied vormt, al staat de teller ondertussen op zeker vijf aangereden exemplaren. Tweede grote uitdaging: het maatschappelijke draagvlak. Hoewel de wolf oorspronkelijk in Vlaanderen voorkwam, is de samenleving en het landschap de laatste honderd jaar (toevallig ook de periode waarin het dier van het toneel verdween) onherkenbaar veranderd. Met een dichtere bebouwing en met minder ongerepte natuur, stijgt de kans op allerlei soorten conflicten. Ook de veelvuldige aanvallen op vee en neerhofdieren zet kwaad bloed. Nog voor de komst van de wolf waarschuwde de jachtsector als enige voor een dergelijk scenario -maar de overheid, en sommige organisaties en publieke figuren, namen lange tijd die zorgen en angsten niet ernstig. Gevolg? Een gigantische polemiek, die perfect viel te vermijden.’

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Door Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Defensie België
Door Defensie België
Maatschappelijk panel – De Wolf en de Mens
Door Redactie Historici.nl


Alle artikelen van Hubertus Vereniging Vlaanderen
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.