Historici.nl

Gepubliceerd op 02-11-2017
Door Nienke Altena
Avatar photo

Hulde aan de buitenpromovendus!

Het standaardbeeld van de promovendus is een twintiger (eventueel met wat jaren uitloop een dertiger) die een aanstelling heeft aan de universiteit en binnen een onderzoeksgroep zijn promotieonderzoek volbrengt. Dit is echter steeds meer aan het veranderen. Universiteiten en het NWO hebben minder geld te besteden en dus ook minder promotieplekken te vergeven. De vraag naar promotieplekken blijft echter onveranderd groot. Duaal promoveren of een traject als buitenpromovendus biedt voor velen een uitkomst. Dit betekent dan ook dat de groep promovendi aan universiteiten meer divers wordt en ik ben van mening dat dit een blessing in disguise is!

Duaal- en buitenpromovendi zijn van onschatbare waarde voor de universiteiten. Ik denk dat hun waarde vooral moet worden gezocht in de kennis die zij met zich meebrengen van buiten de universiteit. Veel promovendi en universiteitsmedewerkers zijn zeer bekend met de academische wereld maar veel minder met de wereld daarbuiten. Hier ligt een kans voor de duaal- en buitenpromovendi. Vaardigheden opgedaan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven en het onderwijs kunnen worden ingezet binnen het academische domein. Als ervaren docent kan ik bijvoorbeeld medepromovendi helpen met hun lesvaardigheden. Niet elke promovendus is een geboren docent, maar de meesten kunnen het met een beetje begeleiding, positieve feedback en ondersteuning heel ver schoppen. Dat dit soms gemakkelijker aan is te nemen van een mede (duaal/buiten) promovendus dan van een hoogleraar lijkt mij evident.

Duaal- en buitenpromovendi hebben mijns inziens nog een andere belangrijke taak die moeilijker te vervullen is door de “normale” promovendus. Zij kunnen letterlijk en figuurlijk een link vormen met de buitenwereld. Te vaak wordt de academische wereld verweten dat zij ver van de maatschappij af staat, in een ivoren toren haar onderzoeken uitvoert en vooral bezig is met zichzelf. De duaal- en buitenpromovendi kunnen het zich niet veroorloven alleen met academisch werk bezig te zijn. Zij werken meerdere dagen per week in een totaal andere omgeving, maar wel nemen zij hun ervaringen van de academische werkomgeving met zich mee. Zij kunnen een brug vormen tussen de universiteit, andere instellingen en sectoren in de samenleving.

De universiteiten zijn nog niet aan deze nieuwe situatie gewend. Zij zijn nog teveel ingesteld op de traditionele promovendus in plaats van de steeds groter wordende groep buitenpromovendi. Aan de ene kant is de flexibiliteit ver te zoeken waar het gaat om de integratie van duaal- en buitenpromovendi in de academische wereld door bijvoorbeeld het aanbieden van cursussen op momenten die ook voor hen uitkomen. Aan de andere kant worden de extra vaardigheden en kennis van deze groep in zijn geheel niet ingezet.  Het is dan ook de hoogste tijd dat zij de potentie van de vele buitenpromovendi gaan kapitaliseren. Gebruik de kennis, vaardigheden, ervaringen en contacten van de buitenpromovendi om de academische wereld te verrijken!

 

Avatar photo
Nienke Altena (1987) behaalde haar bachelordiploma Geschiedenis (2010) aan de Universiteit van Utrecht. In 2012 rondde zij haar master Holocaust and Genocide Studies aan de Universiteit van Amsterdam af en behaalde zij haar Master of Education aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2012 is zij werkzaam als docent Geschiedenis op The International School of The Hague. Sinds maart 2014 werkt zij als onderzoeker in opleiding bij het NIOD en aan de Universiteit van Amsterdam aan een onderzoek naar de Nederlandse middelbare scholen tijdens de Duitse bezetting. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Lerarenbeurs van het NWO. De blogs die zij als correspondent voor historici.nl schrijft gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals het snijvlak van onderwijs en academie, de plaats van onderwijs in de samenleving en onderwijs in historisch perspectief.
Alle artikelen van Nienke Altena
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.