Historici.nl

Gepubliceerd op 10-04-2015

Huygens ING, Meertens en IISG helpen vraagstellers bij de Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s te staan waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. En daar mag iedereen over meedenken. De wetenschap geeft immers antwoord op vragen die ons allemaal aangaan, nu en in de toekomst. Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is dat wetenschappers, het bedrijfsleven en de maatschappij zich samen gericht inzetten om relevante en uitdagende wetenschappelijke vraagstukken op te lossen. De Wetenschapsagenda is een initiatief van NWO, de KNAW, VNO-NCW en andere maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties. Commissies van voornamelijk wetenschappers selecteren de meest veelbelovende vragen.

  • Het Huygens ING ‘juicht het toe dat de Nederlandse wetenschap door een breed publiek gedragen en gevoed wordt.’ Om deze reden biedt het instituut vraagstellers begeleiding aan bij het formuleren van vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda.
  • De verwachting van het Meertens Instituut  is dat ‘vragen van wetenschappers makkelijker geselecteerd worden dan vragen van niet-wetenschappers met minder ervaring in het formuleren van wetenschappelijke vragen’. Daarom zal het instituut in mini-teams de meest veelbelovende vragen zo herschrijven dat ze zowel de belangstelling van het publiek als het huidige wetenschappelijke debat weerspiegelen.
  • Het IISG wil vraagstellers helpen door aan te geven of ‘een vraag al in de wetenschap onderzocht wordt of misschien zelfs al beantwoord is’ of door een vraag meer precies te formuleren.

Huygens ING

Heeft u een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda op het gebied van Nederlandse Geschiedenis, Nederlandse Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis of Digital Humanities, dan kunt u advies vragen aan één van de onderzoekers van het Huygens ING, voordat u hem indient. Het kan immers zijn dat uw vraag al in de wetenschap onderzocht wordt of misschien zelfs al beantwoord is, of dat u uw vraag meer precies zou kunnen formuleren

Stelt u begeleiding door het Huygens ING op prijs, stuur uw vraag dan aan vraaghulp@huygens.knaw.nl.

Meer informatie

Meertens Instituut

Mensen met vragen over de taal en cultuur van Nederland kunnen deze sturen naar het Meertens Instituut. Een selectie van deze vragen wordt in samenwerking met de onderzoekers geherformuleerd om een grotere kans te maken bij de Nationale Wetenschapsagenda.

Belangstellenden kunnen tot 17 april aanstaande hun vraag insturen via communicatie@meertens.knaw.nl.

Meer informatie

IISG

Heeft u een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda op het gebied van sociale geschiedenis, in het bijzonder de internationale geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen of de ontwikkeling van economische en sociale ongelijkheid, dan kunt u advies vragen aan één de IISG-onderzoekers, voordat u uw vraag indient.

Stelt u begeleiding op prijs, stuur uw vraag dan aan info@iisg.nl.

Meer informatie

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.