Historici.nl

Gepubliceerd op 12-05-2014

IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2014: Deadline 12 september!

De Volkskrant en het IISG loven dit jaar voor de vijfde keer de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis uit. We zoeken daarom studenten die een excellente scriptie hebben geschreven over een nationaal of internationaal historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs.


Bij de beoordeling let de jury op scripties die een duidelijk vernieuwende benadering hebben. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuw onderwerp of aan een vernieuwende aanpak van een al vaker onderzocht onderwerp. Zie de winnaars van vorige jaren.

Prijzen
Het IISG heeft een geldprijs van € 1500 beschikbaar gesteld voor de winnende scriptie. De beste scriptie krijgt aandacht in De Volkskrant, op kennislink en historici.nl en op de website van het IISG. De afgelopen jaren waren diverse andere media geïnteresseerd in een interview met de winnaar.

Vereisten
In aanmerking komen MA-scripties over een nationaal of internationaal historisch onderwerp die tussen 1 augustus 2013 en 12 september 2014 zijn geschreven en beoordeeld aan een Nederlandse universiteit. Verder zijn de volgende punten van belang:

  • De scriptie dient in een digitale en in twee papieren versies te worden ingestuurd
  • De uiterste inleverdatum is 12 september 2014
  • De scriptie dient vergezeld te gaan van een beknopte aanbeveling van de docent
  • De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn.
  • Op de scriptie moeten de contactgegevens (naam, postadres, emailadres en telefoonnummer) van de student en de docent duidelijk worden vermeld.

De uitreiking is op 4 december 2014 in Amsterdam.

Jury
Prof. dr Maria Grever, Erasmus Universiteit, Voorzitter.
Michiel van der Geest MA, chef Volkskrant.nl
Dr Leonie de Goei, directeur KNHG en hoofdredacteur historici.nl
Prof. dr Jan Lucassen, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Dr Matthias van Rossum, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

De twee papieren versies van de scripties kunnen worden gestuurd naar:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
T.a.v. Jacqueline Rutte
Postbus 2169, 1000 CD Amsterdam
De digitale versie kan gemaild worden naar: jru@iisg.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Aukje Lettinga, ale@iisg.nl, 020-6685866

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.