Historici.nl

Gepubliceerd op 07-07-2017

IISG zoekt twee archivisten en twee archief-assistenten (deadline 23 juli 2017)

Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW waarin geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) wordt verricht met toepassing van geavanceerde methoden, waarbij informatica een belangrijke rol speelt. Het KNAW Humanities Cluster omvat het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut. Zij delen één bedrijfsbureau, dat de bedrijfsvoering van het Humanities Cluster als geheel en van de drie afzonderlijke instituten verzorgt en ondersteunt.

Het IISG doet geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens, die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers.

In samenwerking met de FNV voert het IISG een groot project uit om het historisch erfgoed van de FNV en haar voorlopers veilig te stellen en toegankelijk te maken. In dat kader worden de archieven en andere historische collecties van de vakbonden en organisaties opgegaan in de FNV door het IISG verzameld, geordend en beschreven.

De afdeling Collecties zoekt voor dit project:

2 archivisten
(38 uur per week (1 fte),  voor de duur van 2 jaar)

Je ordent en beschrijft de archieven van de FNV, het NVV en de daarmee verbonden vakbonden, organisaties en medewerkers. Je werkt daarbij nauwkeurig, snel en doortastend en schrikt niet van grote hoeveelheden. Je kunt je goed aan de planningen houden en blijft het overzicht behouden. Je ideeën om materiaal efficiënter te verwerken worden op prijs gesteld. Je werkt in een team van projectmedewerkers onder begeleiding van ervaren collega’s die bereid zijn je te helpen waar nodig.
(zie volledige vacature)

2 archief-assistenten
(38 uur per week (1 fte),  voor de duur van 2 jaar)

Je assisteert bij de ordening en beschrijving van de archieven van de FNV, het NVV en de daarmee verbonden vakbonden, organisaties en medewerkers. Je zorgt voor de materiële verzorging  en de voorbereiding voor digitalisering van delen van het archief. Je werkt daarbij nauwkeurig, snel en doortastend en schrikt niet van grote hoeveelheden. Je kunt je goed aan de planningen houden en blijft het overzicht behouden. Je ideeën om materiaal efficiënter te verwerken worden op prijs gesteld. Je werkt in een team van projectmedewerkers onder begeleiding van ervaren collega’s die bereid zijn je te helpen waar nodig.
(zie volledige vacature)

Stagiair(e) “Reconstructie per capita inkomen in koloniaal Indonesië”
Door Redactie Historici.nl
Collectiemedewerkers – IISG-KNAW – Amsterdam
Door Redactie Historici.nl
IISG-KNAW| Archivist
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.