Historici.nl

Gepubliceerd op 21-11-2011

In memoriam: Arie Theodorus van Deursen

Op 21 november is de historicus Arie van Deursen (* 1931). Hij was niet alleen hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (1971-1996) , maar ook voorzitter van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. Hij bekleedde die functie bij deze voorloper van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van 1978 tot 1986.

Van Deursen begon ook zijn loopbaan bij het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse geschiedenis. Als medewerker, van 1958 tot 1967, gaf hij twee delen uit in de nieuwe reeks van de Resolutiën van de Staten-Generaal 1610-1670. Op basis van de kennis die hij hier opdeed, ontplooide hij zich aan de Vrije Universiteit tot een grondige en veelzijdige kenner van de late zestiende en de zeventiende eeuw. Zijn vele publicaties getuigen van zijn liefde voor de gewone man en vrouw, aan wie hij recht wilde doen. Daarmee stond hij mede aan de wieg van de beoefening van de geschiedenis van de volkscultuur in Nederland. Het kerkelijke leven zag hij als een dragende component. In zijn meest recente boek, verschenen in oktober 2011, over de recente geschiedenis van Katwijk, zijn laatste woonplaats, keren deze elementen terug.

Als voorzitter van de Rijkscommissie besteedde Van Deursen de meeste aandacht aan de inhoudelijke kant van die taak. Hij bevorderde de praktische samenwerking met de universiteiten. In de wetenschappelijke wereld wist hij als bestuurslid van ZWO (nu NWO) bovendien uitstekend de weg. Als toezichthouder had Van Deursen oog voor efficiency en verbetering. Tijdens zijn voorzitterschap werden verder belangrijke projecten op het programma gezet of uit het slop gehaald. Deze lagen onder andere op de terreinen van de geschiedenis van de Staten van Holland, van de reformatie in Nederland en van de geschiedenis van Oost-Indië.

Ook het Huygens ING eert deze voortrekker dankbaar voor zijn bestuurlijke en inhoudelijke werk.

Joke Roelevink, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

In memoriam: prof. dr J.J. Woltjer
Door Redactie Historici.nl
In memoriam – Ivo Schöffer en ‘zijn’ Biografisch Woordenboek van Nederland
Door Redactie Historici.nl
In Memoriam Cees Fasseur
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.