Historici.nl

Gepubliceerd op 11-02-2013

In memoriam: Jantje Lubbegiena van Essen

Historica drs. J.L. van Essen is op 99-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Den Haag overleden.

Jantje Lubbegiena van Essen studeerde geschiedenis en Nederlands, en werkte daarna een groot deel van haar leven aan de uitgave van de briefwisseling van Groen van Prinsterer.Aanvankelijk was ze assistent van de hoogleraren Goslinga en Gerretson, later werkte ze zelfstandig aan het project. Ze was 79 jaar toen ze het laatste deel voltooide.

Van Essen was erelid van de Vereniging van Christenhistorici (VCH). Haar archief is sinds enige tijd in het bezit van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).Klik hier!

Twaalf jaar geleden schreef ze in het Reformatorisch Dagblad, over haar levenswerk: „Ik denk dat je door Groen te lezen een betere kijk krijgt op de tijd waarin we nú leven. Sommige dingen zijn natuurlijk achterhaald, maar het gaat om het principe: tegen de revolutie en voor het Evangelie.”

Bron: Reformatorisch Dagblad, 12 februari 2013

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.