Historici.nl

Gepubliceerd op 09-09-2015

Interviewcollectie Herinneringen aan Indië naar DANS

Op 8 september tekenen Yvonne van Genugten, directeur van het Indisch Herinneringscentrum en Peter Doorn, directeur van DANS, het document voor de overdracht van 70 interviews met mensen die in de perioden voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië verbleven. Door deze samenwerking blijven de interviews duurzaam gearchiveerd en vrij beschikbaar voor geïnteresseerden.

Het Indisch Herinneringscentrum is het Indisch geheugen voor de toekomst. Het houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisatie. Het Indisch Herinneringscentrum vergroot de kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indonesië vanaf begin 1900. Dat doet het door middel van educatie, voorlichting, podiumactiviteiten en online activiteiten.

Interviews met ooggetuigen

Yvonne van Genugten: “Herinneringen aan Indië is een interviewproject waarbij mensen worden geïnterviewd, die voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië verbleven. De collectie van het project bestaat momenteel uit ongeveer zeventig interviews en groeit nog steeds. Onderwerpen als: het leven voor de oorlog, de Japanse inval, het krijgsgevangenschap, de bevrijding en de repatriëring worden belicht door de ogen van verschillende bevolkingsgroepen.” Dit project wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers, zowel de interviews als de uitwerking ervan. Voor het Indisch Herinneringscentrum zijn de interviews van groot belang.
Yvonne van Genugten: “De ooggetuigen dragen met hun verhalen bij aan de herinnering van een essentiële periode uit de Nederlandse geschiedenis. Bijzondere persoonlijke ervaringen kunnen via de interviews met een breed publiek worden gedeeld.” Daarnaast is de collectie interessant voor wetenschappelijk onderzoek als aanvulling op de schriftelijke bronnen uit die periode.

Duurzame opslag

Het Indisch Herinneringscentrum zocht al langer een plek waar de interviews op een goede, duurzame manier konden worden opgeslagen. Yvonne van Genugten: “Wij hebben inmiddels uren videomateriaal verzameld. Maar hoe houd je zo’n collectie de komende 25 jaar toegankelijk? Digitale informatie veroudert immers snel. Wij zijn dus ontzettend blij dat de interviews bij DANS kunnen worden opgeslagen.”

Over DANS

DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY en DataverseNL. Tevens biedt DANS met NARCIS toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en consultancy en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter-)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. DANS is een instituut van KNAW en NWO.

Meer informatie

De bestanden worden in de loop van 2015 aan de thematische EASY-collectie ‘Herinneringen aan Indië’ toegevoegd. In voorbereiding hierop is de metadata van 10 interviews alvast gedeponeerd. Alle bestanden zijn in de tussentijd in te zien bij het Indisch Herinneringscentrum.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.