Historici.nl

Gepubliceerd op 07-07-2013

IWHA 2013 toont de relevantie van geschiedenis voor hedendaagse wereldproblemen

Het congres van de IWHA (International Water History Association) vond dit jaar plaats in Montpellier van 25-28 juni en trok circa 150 deelnemers, van wie 120 een presentatie verzorgden. Een middelgroot congres dus, en werkelijk internationaal: het trok onder meer deelnemers uit China, Australië, Mexico, India, Brazilië, Algerije en Marokko, naast natuurlijk een hoop van de usual suspects: Amerikanen en Europeanen. Nederland was als klein land relatief goed vertegenwoordigd met zes sprekers, maar dat is niet vreemd voor een waterland.

De twee grote thema’s die dit jaar op de agenda stonden (naast een klein thema archieven), waren irrigatie en samenwerking. Irrigatie werkte als thema goed: de geschiedenis van irrigatie is een groot onderzoeksveld en voor velen een specialisatie. Daarbij laten irrigatiesystemen over de hele wereld zich goed vergelijken. Het onderwerp leent zich uitstekend om te bestuderen in een brede context van sociale relaties, politieke systemen en ecologische veranderingen en met een dergelijke brede inbedding is de ooit vooral technische geschiedenis van het waterbeheer zich al jaren aan het vernieuwen. Het thema samenwerking daarentegen schoot in de praktijk alle kanten op. Naast de grote thema’s kwamen alle mogelijke andere onderwerpen aan de orde, waarbij vooral het onderzoek naar rivieren en rivieroverstromingen opviel. Zo wordt in interdisciplinaire projecten grote vooruitgang geboekt met het in kaart brengen en analyseren van de historische veranderingen van de loop van de Seine en van de Donau.

Opvallend -voor een historisch congres- was de bijna tastbare aanwezigheid van urgente wereldwijde waterproblemen. Ze kwamen steeds weer aan de orde: het dreigende watertekort van China, de strategische betekenis van het enorme Baikalmeer (dat 20 procent van de zoetwaterreserve ter wereld bevat), de Algerijnse sloppenwijken met hun schrijnende waterschaarste en het instortende irrigatiesysteem in het zuidwesten van de VS. De Franse gastheren lieten weten dat ze vreesden dat Zuid-Frankrijk in de niet zo verre toekomst als gevolg van klimaatverandering zo droog zou zijn als Noord-Afrika.

Veel deelnemers bleken gedreven te worden door de wens om politiek en beleid te beïnvloeden met behulp van historische kennis. Ze werken in de overtuiging dat de geschiedenis als levend experiment uiterst relevant is en ons de kennis levert over aspecten die waterprojecten wel of niet succesvol maken. Hoewel alle presentaties op zichzelf een historisch onderwerp behandelden, was het congres dan ook zeer interdisciplinair. Zo waren er behalve historici, archivarissen en archeologen ook vele ingenieurs, biologen, chemici, geografen, bestuurskundigen, juristen en medewerkers van waterbedrijven. Na hun opleiding en promotie zijn zij zich gaan bezighouden met geschiedenis in de verwachting dat historische kennis de cruciale bijdrage zal leveren aan de oplossing van urgente waterproblemen.

In termen van Nederlandse onderzoeksfinanciering zou dit congres zich waarschijnlijk in zijn geheel kwalificeren als een kennisbenuttingsproject. Ook wat dat betreft is het goede nieuws dat het volgende congres van de IWHA zal plaatsvinden in 2015 in Delft. In plaats van irrigatie kunnen we dan als groot thema iets in de sfeer van overstromingen, rivierbeheer of het wonen in deltagebieden verwachten. De actualiteit zal er niet minder om zijn.

Milja van Tielhof (Huygens ING)

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.