Historici.nl

Gepubliceerd op 31-07-2012

Jan van Naaldwijk’s Chronicles of Holland wint prijs

Het boek heeft onlangs de ‘Society for Renaissance Studies Book Prize 2012’ gewonnen. De jury vond Levelt’s boek vooral indrukwekkend omdat het middeleeuwse Hollandse kronieken in de bredere context van de geschiedenis van Europa plaatst. Jan van Naaldwijk, wiens twee vroeg zestiende-eeuwse kronieken zich in de British Library bevinden, schreef zijn kronieken tijdens de overgangsperiode tussen Middeleeuwen en Renaissance. Hoewel hij zich voornamelijk baseerde op de historische literaire traditie van middeleeuws Holland, wijdde hij daarnaast uit over de impact van innovaties die zich op hetzelfde moment in wetenschappelijke kringen in geheel Europa plaatsvonden. Voor meer informatie, zie de website van Uitgeverij Verloren.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.