Historici.nl

Gepubliceerd op 05-09-2018

Junior beleidsmedewerker Onderwijs (faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht) 0.8 fte

Functie

In verband met een loopbaanstap van één van de huidige beleidsmedewerkers onderwijs zoekt de Universiteit Utrecht voor de beleidsafdeling een junior beleidsmedewerker onderwijs.

Als beleidsmedewerker zet je je expertise in om bestuurders, wetenschappers en collega’s te adviseren en te informeren op het gebied van academisch onderwijs. Je ondersteunt het faculteitsbestuur bij het maken en uitvoeren van de bestuurlijke agenda en het beleid op het terrein van onderwijs. Je hebt je eigen takenpakket, maar je werkt samen in een hecht team. Je werkt daarbij direct en indirect met veel verschillende collega’s in de ondersteuning samen, net als met wetenschappers en studenten die een bestuurs- of medezeggenschaprol vervullen.

De hieronder genoemde taken en verantwoordelijkheden zijn een richtlijn voor de invulling van de functie en zijn niet allesomvattend.

Taken

Het takenpakket bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • je draagt zorg voor de coördinatie van de onderwijsprogrammering en de onderwijs- en examenreglementen (OER-en);
 • je zorgt ervoor dat commissies worden samengesteld en bereidt de benoemingen voor;
 • je analyseert managementinformatie (bijv. Nationale Studentenenquête) en adviseert het faculteitsbestuur hierover;
 • je coördineert deelname aan universitaire subsidierondes, zoals het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) en Educatieve Middelen Pool (EMP);
 • je organiseert de jaarlijkse informatieavond voor opleidingscommissies en verzorgt de actualisering van het handboek voor die commissies;
 • je begeleidt en adviseert bij de invoering van een nieuw onderwijsevaluatiesysteem;
 • je coördineert de jaarlijkse totstandkoming van de programmaboeken voor onze masterprogramma’s.

Profiel

Als junior beleidsmedewerker onderwijs breng je dit met je mee:

 • een afgeronde academische opleiding (master);
 • affiniteit en bij voorkeur enige (werk)ervaring in een universitaire of hoger onderwijsinstelling;
 • je bent in staat mee te denken over visie en beleid en om beleid om te zetten in plannen/voorstellen en te evalueren;
 • je hebt oog voor organisatorische verhoudingen en belangenverschillen en bent in staat om met verschillende geledingen binnen de faculteit op een passende en effectieve wijze te communiceren;
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • je bent een stressbestendige gesprekspartner die resultaat- en servicegericht handelt op een zelfstandige en initiatiefrijke manier.

Aanbod

De Universiteit Utrecht biedt je een dienstverband voor 0,8 fte voor een jaar met een proeftijd van twee maanden. Bij goed functioneren is de intentie een dienstverband voor onbepaalde tijd te bieden. Wanneer je al een vast dienstverband binnen de Universiteit Utrecht hebt, dan blijft dat zo. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 2.640,- en maximaal € 4.166,- (schaal 10 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Daarnaast mag je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Verder biedt de Universiteit Utrecht goede pensioenvoorzieningen, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden. Meer informatie: werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert de wetenschappers van de Universiteit Utrecht bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 6.000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De bedrijfsvoering van de faculteit is georganiseerd in meerdere ketens. Eén van deze ketens is de keten Bestuurs- en beleidsondersteuning. Deze keten bestaat uit: drie beleidsmedewerkers Onderwijs, twee beleidsmedewerkers Onderzoek, de admission officer en de programmaleider Educate-it van de faculteit.

Aanvullende informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Cathelijne Habets, bestuurssecretaris en ketenhoofd Bestuurs- en beleidsondersteuning (mail je sollicitatie niet naar dit adres, deze wordt dan niet in behandeling genomen).

Solliciteren

Herken je jezelf in het bovenstaande profiel, dan nodigen wij je graag uit te solliciteren via onderstaande knop. Je kunt je motivatiebrief en cv tot en met 16 september 2018 indienen.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 26 september 2018.

Reageren uiterlijk

16/09/2018

Solliciteer

Vacature doorsturen

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.