Historici.nl

Gepubliceerd op 02-10-2023

Junior Conservator – Museum Van Loon

Museum Van Loon is een van de meest in het oog springende en best bezochte historische huizen van Nederland, gelegen aan de Amsterdamse Keizersgracht. Het unieke ensemble van grachtenpand, interieur, collectie, tuin en koetshuis – door de Amsterdamse regentenfamilie Van Loon in de afgelopen eeuwen bijeengebracht – is in 1973 opengesteld voor publiek. Museum Van Loon trekt op jaarbasis (pre-corona) zo’n 80.000 bezoekers.

Het museum wordt gerund door een compact en dynamisch team, waarbij hard werken, collegialiteit en plezier maken hand in hand gaan. De monumentale museumgebouwen en de vaste collectie vormen het vertrekpunt van het museale werk; door het presenteren van meerstemmige verhalen rondom collectie, locatie en familiegeschiedenis wil Museum Van Loon een open huis zijn met een gastvrij karakter, waar een zo divers mogelijk publiek zich thuis kan voelen. De afgelopen jaren heeft het museum hierin grote stappen gezet.

Zo maakten we de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten (2019) over de Surinaams-Amsterdamse plantage-economie en het slavernijverleden; de Frans-Libanese kunstenares Stéphanie Saadé nam in dat jaar de Drakensteynkamer over met haar installatie The travels of here and now; in Wie zegt dat? (2023) werden de stijlkamers van het museum middels co-creatie op baanbrekende wijze opnieuw vormgegeven en stonden verhalen over het koloniaal verleden en haar doorwerkingen centraal. Recent vond de spectaculaire opera Va Pensiero: de Eufraat en haar verhalen (2023) plaats, waarin Arabische muziek en traditionele westerse opera zich vermengden met verhalen uit de Eufraatregio, waar museum-oprichter Maurits van Loon archeoloog was. Momenteel staat diezelfde Maurits van Loon en zijn archeologisch werk in het Eufraatgebied centraal in de tentoonstelling Eufraat, erfgoed, eeuwigheid (2023). Meer informatie over deze projecten, de samenwerkingspartners en participanten is te zien op onze website.

Collectie, locatie en de familiegeschiedenis verschaffen dus een breed scala aan verhalen om te vertellen, langs de programmalijnen kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst en erfgoed. Museum Van Loon doet dat op een participatieve manier, met relevante partners en een variëteit aan vertellers, waarmee een breed publiek wordt aangesproken.

In deze context en ter verdere verdieping van onze meerstemmige koers kunnen wij een nieuw, aanstormend erfgoedtalent de kans bieden om de functie te bekleden van

Junior Conservator

18 uur per week

Het betreft een binnen Museum Van Loon nieuwe functie, mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds, waarbij een jong erfgoedtalent die kan en wil bijdragen aan culturele meerstemmigheid binnen ons museum, meters kan maken op inhoud, projectmatig werken en collectiebeheer. Binnen de kleine organisatie van het museum is daarbij volop ruimte voor het inbrengen van ideeën. De Junior Conservator houdt zich, samen met de begeleidend conservator, bezig met de presentatie van de vaste collectie (inclusief informatievoorziening) en het programma van tijdelijke tentoonstellingen. Of het nu om traditioneel kunsthistorische onderwerpen gaat of hedendaagse kunst; serviezen of portretten; participatieve verzamelmethoden of het werken met gastconservatoren.

Werkzaamheden en projecten
Met de meerstemmige koers van het museum als uitgangspunt, zal de junior conservator de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Collectie / presentatie
  • Samen met de conservatoren zorgdragen voor de registratie, het onderhoud en de conservering van de collectie, ondersteund door de medewerker behoud & beheer.
  • Het beantwoorden en coördineren van de vele binnenkomende collectie-gerelateerde vragen en bezoeken door vakgenoten, inclusief zaken gerelateerd aan ingaand en uitgaand bruikleenverkeer.
  • In samenwerking met de conservatoren het opstarten, ontwikkelen en realiseren van tentoonstellingsideeën.
 • Onderzoek
  • Het begeleiden van participatieve verzamelmethoden (in samenwerking met Imagine IC) in relatie tot geplande tentoonstellingen.
 • Publicatie
  • Het (mee)schrijven van tentoonstellingsteksten.
  • Het (mee)schrijven van teksten voor museale publicaties rondom tentoonstellingen of de collectie.

Onze ideale kandidaat

 • Is een nieuw erfgoedtalent die de kwaliteiten en vaardigheden bezit om bij te dragen aan het betekenisvol ontsluiten van erfgoed en dit te verbinden aan een (nieuw) publiek, in een meerstemmige context.
 • Heeft mogelijk een opleiding kunstgeschiedenis, geschiedenis of een vergelijkbare opleiding afgerond; of zit in de laatste fase van een dergelijke opleiding; of heeft zich de hierboven genoemde kwaliteiten en vaardigheden op andere wijze overtuigend eigen gemaakt.
 • Is ambitieus, wil zich verder ontwikkelen in het erfgoedvak en is in staat om zich collectie-specifieke kennis snel eigen te maken.
 • Voegt kennis en expertise toe op het gebied van culturele diversiteit en draagt bij aan de implementatie van de meerstemmige koers van Museum Van Loon.
 • Is een teamplayer, flexibel, hands-on, communicatief en stressbestendig.

Lijkt bovenstaande aan te sluiten op wie jij bent en wat je kunt, dan nodigen we je van harte uit te reageren.

Arbeidsvoorwaarden Salariëring vindt plaats langs de lijnen van de Museum cao. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Uitgangspunt is een werkweek waarbij de 18 uur over drie dagen worden verdeeld. Meer informatie over de functie kan worden ingewonnen bij conservator Tristan Schiff (tristanschiff@museumvanloon.nl).

Motivatiebrief en een cv kunnen tot en met zondag 15 oktober 2023 worden gestuurd naar ditzelfde mailadres. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van november 2023.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Museum Van Loon: Museumdocent
Door Redactie Historici.nl
Museum Van Loon| Medewerker Marketing & Communicatie
Door Redactie Historici.nl
Museum Catharijneconvent| Junior Conservator Middeleeuwen
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.