Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 09-10-2018

Junior Gebiedsadviseur/Cultuurhistoricus

De afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam is op zoek naar een Junior Gebiedsadviseur/Cultuurhistoricus die het team komt versterken. Je kan reageren tot 16 oktober. Zie deze link voor meer informatie.

Junior informatiespecialist
Door Redactie Historici.nl
Stagiair(e) Clingendael Magazine
Door Redactie Historici.nl
(Junior) adviseur Niet Gesprongen Explosieven (historisch vooronderzoek)
Door Kayleigh Goudsmit
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.